VIUMGÅRD
Intro

Herregården Viumgård er første gang nævnt i 1579, da Thyge Kruse ejede den. Han ejede også Vingegård i Onsild Herred. I hans tid blev gårdens ejendom øget. Han fik N. Horne herred som len indtil 1585, da det kom under Lundenæs len.

Gården var forpagtet ud. Den var i slægten Kruses eje indtil engang i 1600-tallet. Den kom senere i familien Galts eje. K. E. Galt blev skudt i 1698, da han var på besøg på Østergård, som han havde halvpart i. Inden han døde, nåede han dog at skænke møllegården på Østergård til møller-enken. Han var den sidste af slægten. Herefter dels købte og arvede K. A. Hvass gården. På det tidspunkt hørte der 200 td. hartkorn bøndergods til. Han gik fallit i 1706 og endte som tigger. Gården skifter ejer flere gange. Fra 1730 er det en S. S. Stern, der ejer gården, som han havde erhvervet ved giftermål. Han var en plage for bønderne. Han førte talrige processer mod dem. Ved hans død skrev præsten bl.a. følgende i kirkebogen: “ingen græd for ham, og ingen længtes efter ham; han fik dermed ende på alle sine processer, og mange fik ro for ham.” I 1866 arvede Clemen Sejrup gården og købte den anden halvpart, der havde været solgt fra. Han byggede et nyt stort stuehus, da han regnede med, at han skulle giftes med Lydum møllerens smukke datter, som han var forlovet med. Hun hævede imidlertid forlovelsen, og han blev aldrig gift. Men han passede landbruget godt. I 1880 holdt han 200 kreaturer på gården og fik en af landets første selvbindere. Gården brændte i 1910. Den blev genopbygget og der blev solgt jord fra bl.a. til 3 ejendomme. Ingen offentlig adgang.

Der Herrensitz Viumgård ist erstmalig im Besitz von Thyge Kruse 1579 erwähnt worden. Der Hof war verpachtet und gehörte dem Geschlecht Kruse bis ins 17. Jahrhundert. Der Hof hat mehrmals den Besitzer gewechselt. Ab 1730 gehörte er einem S.S. Stern, der den Hof durch eine Ehe erworben hatte. Er hat die Bauern gequält und lag oft mit ihnen im Prozess. Als Stern starb schrieb der Pfarrer folgendes in das Kirchenbuch: “Niemand weinte über ihn und keiner vermisste ihn; Seine geführten Prozesse brachte er somit zu Ende und viele Menschen fanden nunmehr Ruhe vor ihm”. 1866 erbte Clemen Sejrup den Hof und kaufte die andere Hälfte des Hofes zurück, welche damals verkauft war. Er baute ein neues, grosses Wohngebäude. 1910 brannte dieser Hof ab, wurde aber wieder aufgebaut. Es wurde Land an drei andere Höfe verkauft. Kein zutritt.

The manor Viumgård is mentioned for the first time in 1579 where it was owned by Thyge Kruse. The manor was leased out. Until the 16th century it was in the possession of the Kruse family. The manor changes hands several times. In 1730 S.S. Stern was the owner, he acquired it through marrige. He was a nuisance to the farmers. At his death the vicar wrote in the church register:”Nobody cried for him and nobody missed him, many people could now live in peace”. In 1866 Clemen Sejrup bought the manor and built a large farm house. In 1910 the manor burned. It was rebuilt and the land was parted off to 3 properties. Not open to the public.

''Publiceret''