VINDMØLLER I KOGLUND

Intro

Mange steder i det danske landskab, specielt i Vestjylland, er der i de senere år blevet bygget moderne vindmøller på privat initiativ. Initiativtagerne er mange gange miljø-bevidste folk, som ønsker at udnytte den forureningsfri vindenergi samtidig med, at de reducerer elregningen.

Møllerne bliver som regel tilsluttet det almindelige ledningsnet, hvorefter el-selskaberne køber strømmen til en fastsat pris. I 1987 blev der også i Ådum dannet et vindmøllelaug med 25 andelshavere. De besluttede at købe 2 Vestas V-19 møller, der hver kan yde 90 KW i timen. Den samlede pris for møllerne blev godt 1 million kr. Møllerne er stallregulerede, d.v.s. at de har fast indstillede vinger. Vingerne holdes automatisk op i vinden af et elektrisk drevet krøjesystem. Generatoren tilkobles ved en vindhastighed på 4 m/sek, og elproduktionen starter. Bliver vindstyrken for stærk, over 25 m/sek, standses møllerne for ikke at blive ødelagt. Man fandt, at denne bakke vindmæssigt var et ideelt sted til møllerne. Der bliver nemlig næsten ingen turbulens i vinden fra vest, som er den mest almindelige vindretning. Møllerne producerer ca. 375.000 KWH om året. En normal husstand forbruger genemsnitligt ca. 4000 KWH om året. Derfor kan møllerne forsyne godt 90 husstande. Fra bakken her har man en god udsigt over egnen. I det fjerne aner man Skjern, Dejbjerg, Tarm og Lønborg kirker

In den letzten Jahren sind viele moderne Windmühlen, nach privater Anregung, insbesondere in Westjütland gebaut worden. Die Mühlen werden in der Regel an das normale Leitungsnetz geschlossen. Die Elektrizitätsgesellschaften kaufen den Strom zu einem festen Preis. In Ådum wurde eine Windmühleninnung mit 25 Teilhabern gegründet. Diese trafen den Beschluss, zwei Vestas V-19 Mühlen, welche 90 kW pro Stunde leisten, zu kaufen. Die Mühlen sind stallgeregelt, d.h. dass sie festeingestellte Flügel haben. Die Flügel werden durch das Drehsystem automatisch in den Wind gehalten. Der Generator wird bei einer Windgeschwindigkeit von 4 m/Sek. angeschaltet und die Stromerzeugung läuft an. Wenn die Windstärke 25 m/Sek. übersteigt, wird die Mühle zur Vermeidung von Schäden abgeschaltet. Die Mühlen produzieren rund 375.000 kWh pro Jahr. Ein normaler Hausstand verbraucht durchschnittlich 4000 kWh pro Jahr - die Mühlen versorgen also rund 90 Hausstände.

Particularly in West Jutland there is a great number of wind turbines. In 1987 a wind turbine corporation bought 2 Vestas V-19 turbines. Each turbine yields 90 kWh pr. hour. The electricity produced is led to the network. The power companies buy the electricity for a fixed price. The turbines are stall regulated i.e. they have fixed blades. The blades are automatically turned in the hub by means of hydraulics. At a wind speed of 4 m/sec. the generator is engaged and electricity production starts. In cases of wind speeds above 25 m/sec. the turbine stops. The annual production is 375.000 kWh corresponding to an average consumption of approx. 90 single-family houses.

''Publiceret''