Væbnergården i Den Fynske Landsby


Væbnergården i Dalby set fra Fynshovedvej med kirken i baggrunden, ca. 1930. I dag er væbnergården genopført i Den Fynske Landsby.


Fra Væbnergårdens gårdsplads. Væbnergården er i dag genopført i Den Fynske Landsby.


Væbnergården i Den Fynske Landsby, set fra luften.


Væbnergårdens stuehus, nu i Den Fynske landsby.


Væbnergården i Dalby, før den blev flyttet til Den Fynske Landsby.

Intro

Væbnergården (hus nr. 14) stammer fra Hindsholm, hvor den blev flyttet i forbindelse med en ændring i vejføringen i Dalby. Gården står uden udlænger og benyttes idag til tjenestebolig. Der er ikke offentlig adgang til bygningen.

Væbnergården lå over for kirken i landsbyen Dalby på Hindsholm. Den var en af 16-20 gårde, der sammen med 5-20 huse udgjorde landsbyen i 1600-1800-tallet. Omkring 1700 var stort set hele Dalby Sogn (og nabosognet Stubberup) ejet af hovedgården Scheelenborg, der i forbindelse med udskiftningen egaliserede landsbyens gårde.

Læs mere om Dalby landsby


Fra 1473 til 1542 nævnes en væbnergård i Dalby. Et sagn fortæller, at denne gård engang var beboet af marsk Stig Andersens væbner Mads Jyde. Marsk Stig besad i 1200-tallet godset Scheelenborg, så helt umuligt er det vel ikke, men om det er den samme som Den Fynske Landsbys Væbnergård, vides ikke. Væbnergården var fæstegård under nabogodset Scheelenborg helt frem til 1917.

Senere tiders beboere kender vi mere til. I 1787 var gården fæstet til Jens Andersen, der beboede den med sin hustru og seks børn af et tidligere ægteskab. Den ene af sønnerne, Lars Rasmussen, blev den næste fæster på gården omkring 1809. Lars døde i 1825, og hans enke, Johanne Larsdatter, giftede sig igen efter få måneder med Peder Larsen. Det var nødvendigt at være to for at drive en gård, så derfor var det helt almindeligt, at man hurtigt blev gift på ny.
Johanne og Peder var fæstere på gården indtil 1866, da deres datter Maren og svigersøn Lars overtog. Johanne Larsdatter blev boende på gården på aftægt til sin død – hun blev over 83 år. Lars og Maren blev de sidste fæstere på Væbnergården.
Da den blev solgt til selveje i 1917, var det sønnen Laurits Larsen, der købte den.

Folketællinger
1787
Jens Andersen, 46 år, Gift, hosbonde, bonde og gaardbeboer
Johanne Larsdatter, 62 år, Gift, madmoder
Anders Rasmusen, 24 år, Ugift, konens barn af 1ste ægteskab
Hans Rasmusen, 38 år, Ugift, konens barn af 1ste ægteskab
Lars Rasmusen, 20 år, Ugift, konens barn af 1ste ægteskab
Ane Rasmusdatter, 26 år, Ugift, konens barn af 1ste ægteskab
Gjertrud Rasmusdatter, 22 år, Ugift, konens barn af 1ste ægteskab
Maren Rasmusdatter, 15 år, Ugift, konens barn af 1ste ægteskab

1801
Jens Andersen, 60 år, Gift, Huusbonde Bonde og gaardbeboer
Johanne Larsdatter, 77 år, Gift, Hans kone
Lars Rasmussen, 33 år, Ugift, Hendes barn
Maren Rasmusdatter, 31 år, Ugift, Hendes barn
Anna Larsdatter, 23 år, Ugift, Tienestefolk
Hans Larsen, 12 år, Ugift, Tienestefolk

1834
Peder Larsen, 40 år, Gift, Gaardmand
Johanne Larsdatter, 48 år, Gift, Hans kone
Anders Larsen, 12 år, Ugift, Deres barn
Johanne Kirstine Pedersdatter, 8 år, Ugift, Deres barn
Maren Pedersen, 6 år, Ugift, Deres barn
Rasmus Larsen, 22 år, Ugift, Tjenestefolk
Niels Hansen, 18 år, Ugift, Tjenestefolk
Birthe Pedersdatter, 25 år, Ugift, Tjenestefolk
Kirsten Larsdatter, 16 år, Ugift, Tjenestefolk

1840
Peder Larsen, 47 år, Gift, Gaardmand
Johanne Larsdatter, 55 år, Gift, hans kone
Rasmus Larsen, 28 år, Ugift, deres barn
Anders Larsen, 18 år, Ugift, deres barn
Johanne Kirstine Pedersdatter, 14 år, Ugift, deres barn
Maren Pedersdatter, 12 år, Ugift, deres barn
Johanne Sønnichsdatter, 28 år, Ugift, Tjenestepige

1845
Peder Larsen, 51 år, Gift, Gaardmand
Johanne Larsdatter, 59 år, Gift, Hans kone
Anders Larsen, 22 år, Ugift, Tjenestekarl
Peder Hansen, 19 år, Ugift, Tjenestekarl
Anders Nielsen, 14 år, Ugift, Tjenestekarl, et pleiebarn
Johanne Kirstine Pedersdatter, 19 år, Ugift, Tjenestepige
Maren Pedersdatter, 17 år, Ugift, Tjenestepige

1850
Peder Larsen, 56, år, Gift, Gaardmand, Huusfader
Johanne Larsdatter, 65 år, Gift, hans kone
Anders Larsen, 28 år, Ugift, deres Søn, fraværende i Krigstjeneste
Hans Rudolph Andersen, 2 år, Ugift, Pleiebarn
Anders Nielsen, 19 år, Ugift, Tjenestekarl
Johanne Kirstine Pedersdatter, 24 år, Ugift, Tjenestepige
Maren Pedersdatter, 22 år, Ugift, Tjenestepige
Jens Pedersen, 16 år, Ugift, Tjenestekarl

1855
Peder Larsen, 61 år, Gift, Gaardmand og Huusfader, født i Dalby Sogn
Johanne Larsdatter, 68 år, Gift, Hans Kone, født i Dalby Sogn
Maren Pedersdatter, 27 år, Ugift, Deris Datter, født i Dalby Sogn
Jens Larsen, 18 år, Ugift, Tjenestetyende, født i Dalby Sogn
Ane Larsen, 14 år, Ugift, Tjenestetyende, født i Stubberup
Rudolph Hans Andersen, 7 år, Ugift, Pleiesøn, født i Viby

1860
Peder Larsen, 66 år, Gift, Gmd, husfader
Johanne Larsdatter, 73 år, Gift, hans kone
Lars Hansen, 28 år, Gift
Maren Pedersdatter, 32 år, Gift, hans kone
Hans Larsen, 2 år, Ugift, barn Johanne Larsen , 1 år, Ugift, barn
Rasmus Jørgensen, 21 år, Ugift, Tyende
Rudolph Hans Andersen, 12 år, Ugift, Pleiesøn
? 35 år, Ugift, Tyende

1870
Lars Hansen, 38 år, Gift, huusfader, gaardfæster
Maren Pedersdatter, 41 år, Gift, husmoder
Hans Larsen, 11 år, Ugift, deres barn
Johanne Larsen, 10 år, Ugift, deres barn
Peder Larsen, 7 år, Ugift, deres barn
Laurits Larsen, 6 år, Ugift, deres barn
Rasmus Larsen, 4 år, Ugift, deres barn
Rudolf Larsen, 2 år, Ugift, deres barn
Nielsine Larsen, 1 år, Ugift, deres barn
Johanne Larsdatter, 83 år, Enke, aftægtskone
Abraham Andersen, 30 år, Ugift, Tyende
Dorthea Larsen, 16 år, Ugift, Tyende

1880
Lars Hansen, 48 år, Gift, huusfader, gaardfæster
Maren Pedersdatter, 52 år, Gift, hans hustru
Hans Larsen, 21 år, Ugift, deres barn
Johanne Larsen, 20 år, Ugift, deres barn
Laurits Larsen, 16 år, Ugift, deres barn
Rasmus Larsen, 15 år, Ugift, deres barn
Rudolf Larsen, 13 år, Ugift, deres barn
Nielsine Larsen, 11 år, Ugift, deres barn
Hans Rudolf Andersen, 31 år, Ugift, logerende, træskomand
Markvar Larsen, 89 år, Enke(mand), forsørges her paa gaarden

1890
Lars Hansen, 58 år, Gift, husfader, Gaardmand
Maren Pedersen, 61 år, Gift, Husmoder
Gjertrud Hansen, 17 år, Ugift, Tyende
Kristoffer Jørgensen, 15 år, Ugift, Tyende

1901
Lars Hansen, 69 år, Gift, Husfader, Agerbrug
Maren Hansen (f. Pedersd.), 73 år, Gift, Husmoder, Husgerning
Rasmus Larsen, 35 år, Ugift, Tyende, Agerbrug
Nelsine Larsen, 32 år, Ugift, Tyende, Husgerning
Krestian Fr. Krestensen, 18 år, Ugift, Tyende, Agerbrug
Anine Krestoffersen, 15 år, Ugift, Tyende, Husgerning og Agerbrug
Anders Madsen, 12 år, Ugift, Tyende, Agerbrug


Væbnergården er antagelig meget gammel. En synsforretning fra 1751 beskriver et stuehus med korshus, der på mange punkter ligner det eksisterende. I synet omtales, at gården er noget ’brøstfældig’, så allerede på dette tidspunkt må huset have været gammelt, formentlig er det bygget før 1700.
Husets alder kan blandt andet aflæses i det meget kraftige egetømmer i bindingsværkets stolper og løsholte, der peger hen imod renæssancens byggestil.

Omtrent midt på husets nordfacade findes en udbygning på 4 fag, et såkaldt korshus, der var indrettet til storstue. Stuehuset er desuden udbygget med et udskud, der er etableret før 1826. Udskuddet gjorde bygningen bredere og muliggjorde derved, at huset blev rumopdelt i længderetningen i stedet for udelukkende på tværs. Den øgede plads blev benyttet til at opdele den traditionelle dagligstues mange funktioner i flere rum – der kom sovekammer, køkken og mælkestue foruden en separat dagligstue.

Væbnergården stammer fra Dalby på Hindsholm - se gården i dens oprindelige omgivelser her.