Væverhus fra Tystrup, sjælland (nr. 60)


Tystrup ligger på Midtsjælland og er på typisk sjællandsk vis kalket over stok og sten, dvs. både bindingsværk og tavl er kalkede.


I gavlen er indrettet en lille stald som husede en gris og nogle høns som blev lukket ind i den lerklinede kasse om aftenen.


Stuen domeres helt af den store væv som manden i huset sad ved det meste af dagen.


Særligt på Sjælland var det almindeligt at få vævet sin olmerdug til dyner hos en væver. Andre steder i landet var det mere almindeligt at konerne havde en væv som de selv vævede ved.

Intro

Landsbyvæveren fandt man mest på Sjælland. Huset er ganske ydmygt og har ligget i landsbyens udkant. Gårdmandskonerne kom med deres farvede garner og "vikleprøver" som angav mønstret de ønskede på deres olmerdug.