Værksted fra vikingetiden
Sporet fra et grubehus fra vikingetiden.

Intro

Øst for Dronningborg ligger resterne af en værkstedsplads fra vikingetiden gemt under mulden. Arkæologerne undersøgte stedet i 2010 og fandt en del grubehuse, som er små nedgravede runde hytter. I hytterne har håndværkerne arbejdet med at smede og omsmede jerngenstande og smykker.