Vær Kirke


I 2007 fik Horsens Museum doneret en præsteservante med kande og vaskefad fra omkring år 1900. ©Horsens Museum


Det er uvist, hvem genstandene har tilhørt, med det er ikke svært at forestille sig Frederik stå i en kold præstegård og vaske sig ved det emaljerede vaskefad. ©Horsens Museum


©Horsens Museum

Intro

Vær Kirke blev opført omkring 1200 tallet og har været tæt knyttet til herregården Stensballegård i mange år. I kirkens tårnrum står Peder Griffenfelds kiste, rigskansler under Frederik d. 3.

Vær Kirke er opført omkring 1200 med kor og skib. Tårnet i vest og våbenhuset i syd er kommet til i senmiddelalderen. Kirken er opført i granitkvadre, hvilket vil sige tilhuggede granitsten.
Vær Kirke ligger malerisk ensomt placeret i et frugtbart, kuperet område. Fra kirkegården er der en smuk udsigt over Vær Sø nedenfor kirken. Vær Sø er et såkaldt dødishul, der er skabt af en stor isoleret isblok, der ved istidens afslutning smeltede meget langsomt. Isblokken har skabt et karakteristisk hul med meget stejle sider.

Kirken har i århundreder været ejet af herregården Stensballegård. Den mangeårige tilknytning til Stensballegård afspejles i de mange gravminder i kirken. Mest berømt er kirken dog nok for at være sidste hvilested for den styrtede rigskansler Peder Griffenfeld.

Ifølge præstetavlen i våbenhuset var Frederik Christian Julius Høegh Guldberg provst i Vær Sogn indtil 1902. I 2007 fik Horsens Museum doneret en præsteservante med kande og vaskefad fra omkring år 1900. Det er uvist, hvem genstandene har tilhørt, med det er ikke svært at forestille sig Frederik stå i en kold præstegård og vaske sig ved det emaljerede vaskefad.


Peder Griffenfeld
Griffenfeld, der oprindeligt hed Peder Schumacher, havde under Frederik d. 3. gjort kometkarriere fra bibliotekar til rigskansler i 1673. Få år efter blev han anklaget for forræderi. Han blev senere dømt for korruption og majestætsfornærmelse. Dommen lød på tab af ære, liv og gods. Dommen blev aldrig eksekveret, men omgjort til livsvarigt fængsel. Han blev i 1680 overflyttet til Trondheim, hvor han døde i 1699.
Griffenfelds jordiske rester blev på initiativ af Griffenfelds datter Charlotte Amalie og hendes mand baron Frederik Krag, der ejede Stensballegård, overført fra Trondheim til Vær Kirke, hvor han blev bisat i en krypt under koret. Griffenfelds sarkofag står i dag i tårnkapellet sammen med hans hustru, Karen Nansen, datteren Charlotte Amalie og hendes mand Frederik Krag. Griffenfeld står i midten flankeret af hustruen Karen Nansen til venstre og Frederik Kragh til højre. Bagerst står kisten med Griffenfelds datter, Charlotte Amalie. Karen Nansen og Charlotte Amalie Griffenfeld
Både Karen Nansen og hendes datter Charlotte Amalie er på trods af deres ophav eksempler på kvinders vilkår i 1600- og 1700-tallet: Karen Nansen blev gift med Griffenfeld, da hun var 14 år gammel, og døde da hun var 18 år efter at have født sit eneste barn, Charlotte Amalie. Charlotte Amalie blev gift som 18-årig, men nåede at føde 12 børn, inden hun døde i en alder af 31 år.