Vækst


Ole Christensen, Vækst


Ole Christensen, Vækst


Ole christensen, Vækst

Intro

Ole Christensen (1932 - 2000) Vækst, 1981 Skulpturens fremviser sig som prægnant og livskraftig og ser ud til at kunne folde sig ud i det næste nu.

Ole Christensen (1932 - 2000)
Vækst, 1981
Granit

Placering: Børnecentret Slåenhaven

Op ad denne flade mørke og matte sten skyder der en glinsende glat rød poleret granitspire. Forskellene i materialerne placerer tydeligt den ene som den grund den anden spirer fra. spirens prægnans og livskraft understreges ved dens runde form, der ser ud til at kunne sprænges og folde sig ud i det næste nu. Det er i det modsætningsfyldte forhold mellem den "døde" jord og spirens vitalitet og deres indbyrdes afhænghighed, at "Vækst" folder sig ud.

Skænket af: Odense Bys Kunstfond


Ole Christensen. (1932-2000)
Ole Christensen var udlært stenhugger og gik siden på Kunstakademiet hos Einar Utzon-Frank og Mogens Bøggild. Som barn kom han meget på Bornholm, hvor bedsteforældrene boede, og det var han fandt interesse for stenhuggerfaget. Fra 1958 havde han eget værksted på øen. Den bornholmske granit var hans foretrukne materiale til de skulpturer, som han fra slutningen af 1960’erne fik stadig flere bestillinger på. Hans skulpturer kredser om modsætningspar, stor og lille, tyk og tynd, men også det mandlige og kvindelige, om vækst og frodighed.