Vækkelsen/die Glaubenserweckung 1897


IM-huset på Finderupsvej. Die Haus zur Innern Mission gehörend


Missionshotellet, i dag kendt som hotel Vestjyden. Die Missionshotel, heute als 'Hotel Vestjyden' genannt.


Skjern kirke, som er opført i 1899. Læg mærke til marken, som i dag er blevet til bebyggelse. Skjern Kirche, am 1899 gebauen. Das Feld sind Heute Bebauung


Skjern kirke indvendigt efter renovationen i 1915. Skjern Kirche inwendig nach der Restauration in 1915


Luthersk missionsforenings hus i Skjern. Der Luteranische Haus im Skjern


Missionshotellet indvendigt. Der Missionshotel inwendig


Hotellet som det ser ud i dag. Das Hotel als es seht heute aus


Pastor Otto Moe


Indre Missionsforenings missionshus som det ser ud i dag. Die Betsaal zur Inneren Mission gehört, wie es heute seht aus


Det gamle indre missionske missionshus. Die alten Betsaal zur Inneren Mission gehört

Intro

Auf der nächsten Seite ist das Intro auf Deutsch. I 1897 var der en kæmpe religiøs vækkelse i Skjern. Den største i hele Danmark. 400 mennesker kom til tro på Gud på et sted i løbet af et halvt år. Læs historien her

Skjern 1897: Otto Moe, byens passionerede præst, var en sand ildsjæl, som fik startet søndagsskoler og bygget et missionshus til den indre missionske forening. Inden han kom til byen i 1885 var missionen næsten død. Børn begyndte at komme i søndagsskolerne, men han havde ikke stor nok succes med at få fyldt kirkebænkene. Han havde omkring 20 sognebørn som var faste kirkegængere og de mødtes en gang om ugen til missionsmøde i IM-huset. Det frustrerede Otto, men fremgangen var langsom. Til Ottos held ankom to missionærer til Skjern den 24. januar 1897. Det var pastor Mygind og den jødiske missionær Bauer. De to passionerede mænd medbragte nye tiltag og amerikanske metoder til at gøre evangeliet attraktivt. Børnene, som var kommet i pastor Moes søndagsskoler var nu blevet voksne og havde derfor god grund for en stor tro. De skulle nu til at tage troen seriøst. Om formiddagen prædikede Mygind i kirken, klokken 4 om eftermiddagen var der missionsmøde i IM-huset, og da Guds nærvær føltes kraftigt var der missionsmøde igen om aftenen. Efter mødet blev folk og bad og havde samtaler med Bauer. Det fortsatte til klokken 3 om natten. Snart efter blev en masse sat i gang i den åndsløse by: Nye sange med friske og let genkendelige melodier blev sunget, men det største og vigtigste tiltag var den nye missionsuge, som var amerikansk inspireret. Hver dag i missionsugen blev der holdt møder til langt efter midnat og til sidst blev også formiddagene brugt på møderne. Det siges at vækkelsen for alvor blev skudt i gang da en kvinde tilstod alle sine synder og omvendte sig foran hele menigheden under et af møderne. Den voldsomme, tårefremkaldende og bevægende hændelse satte en kædereaktion i gang. Folk indså at de havde brug for Jesus og at hvis denne kvinde kunne tilstå sine synder og få tilgivelse, så kunne de også selv. Flere, hver aften, omvendte sig og tilstod deres synder. Missionsugen var højt elsket af befolkningen og den fortsatte derfor det næste halve år. I lang tid stod butikkerne tomme og mange arbejdede ikke, men man gik rundt på gaden og bad for folk, prædikede for dem der ikke var omvendt. I skolen sang børnene vækkelsessange og søndagsskolerne var proppede. På grunden hvor IM-huset ligger i dag og det også lå dengang blev 400 mennesker omvendt.

Skjern 1897: Otto Moe war ein sehr passionierter Pfarrer. Er hat eine Sonntagsschule gestartet und hat einen Betsaal zur Inneren Mission gehörend erbauen lassen. Bevor Otto 1885 zur Stadt kam, war die Mission fast tot. Er ärgerte sich darüber, dass die Kirchenbänke nicht voll waren. Er und ungefähr 20 Gemeindeglieder hatten einmal pro Woche eine Missionsversammlung in dem Betsaal. Otto hatte Glück, weil zwei Männer am 24. Januar 1897 in Skjern erschienen. Es waren Pfarrer Mygind und Bauer, ein jüdischer Missionar. Diese Männer brachten neue Methoden der Glaubenserweckung mit sich. Die Kinder, die die Sonntagsschule besucht hatten, waren jetzt erwachsen. Sie hatten deshalb viel Wissen über Christentum und sollten jetzt den Glauben in Erwägung ziehen. Am Vormittag predigte Pfarrer Mygind in der Kirche und um 16 Uhr gab es eine Missionsversammlung in dem Betsaal. Diese Versammlung verspürte die Gegenwart Gottes. Deshalb rief sie die Leute noch einmal in der Nacht zusammen. Leute beteten zu Gott nach 3 Uhr. Bald wurden eine Missionswoche gestartet. Es wird gesagt, dass eine Frau die Glaubenserweckung im Ernst gestartet hat. Sie steht vor der ganzen Gemeinde. Weinend erzählt sie alle ihre Sünden. Sie bekehrt sich an diesem Tag. Dieses gewaltige und bewegende Ereignis hat mehrere Leute beeinflusst. Immer mehr Leute bekannten ihre Sünden und bekehrten sich zur Inneren Mission. Die Missionarische Woche war unter den Menschen beliebt, und sie dauerte daher die nächsten sechs Monate. Für eine lange Zeit standen die Geschäfte leer. Viele haben nicht gearbeitet, aber sie gingen auf der Straße herum und predigten und beteten für Menschen. In der Schule sangen die Kinder Erweckungslieder und die Sonntagsschulen wurden gefüllt. Wo IM Haus heute steht haben sich 400 Personen bekehrt.

Vækkelserne skabte en rummelig kirke, men også et rummeligt samfund. Den rummelige kirke har været meget præget af Grundtvigianerne og Indre Mission. De var egentlige begge frikirkelige, men de blev begge inden for folkekirken og har dannet rammen for den kirke vi har i dag. Grundtvigianerne har været med til fremme den kirkelige frihed, som især missionsfolkene har nydt godt af. De har kunnet repræsentere det vækkelsesstandpunkt, så andre folk med samme holdning, teologi ikke skulle have et behov for at søge ud i frikirkerne. Rent lokalt, så gjorde det for Skjern, at arbejder og arbejdsgiver kunne være samlet om det samme i samme lokaler. Om du var Rebbinder eller bankdirektør, så samlede det hele byen og gjorde den mere lige. Hvis man altså kom i kirken, for der blev også en opdeling i mellem kirkelig og ikke kirkelig. I andre omliggende byer, som Ringkøbing var det loger der styrede, det skabte et mere klasse opdelt samfund. Det skabte dog også en polarisering i samfundet, for det havde nu en betydning om du tilhørte Grundtvigianerne eller Indre Mission. Klassekampen var blevet flyttet til en foreningskamp. Pastor Moe, som var missionsk var overbevist om at det var Djævlen selv, der var kommet til byen og sat i hovedet på modstanderne at de skulle tænke sådan. I en by som Skjern omkring starten af 1900 tallet, så skulle byen dirigere i både at var Luthersk mission, Indre mission og så en Grundtvigiansk forening, og samfundet var altså kun dengang på de omkring 1500 personer.

In 1897 es war eine große religiöse Erweckung in Skjern. Die größte in ganz Dänemark. 400 Menschen kamen an Glauben auf Gott auf ein steht. Es geschah alles innerhalb ein halbes Jahr.

Die Glaubenserweckung hatte große Folgen für die Kirche und die Gemeinschaft in Skjern. Zur Zeit der Glaubenserweckung waren alle Menschen zusammen in der Kirche und in dem Betsaal. Reich und Arm saßen nebeneinander. Es machte die Kirche geräumig für alle Menschen. Aber es machte auch die Gemeinschaft zu einer geräumigen Gemeinschaft, weil Leute an verschiedene Leute gewohnt waren. Die Glaubenserweckung hatte auch schlechte Folgen. Sie hatte die örtliche Kirche in zwei Teile gespalten: die Grundtvigianer und die Innere Mission. Pastor Moe war überzeugt, dass die Grundtvigianer aus der Hölle kamen. Diese Zerspaltung machte eine Polarisierung in der Gemeinschaft. Anstatt Reich und Arm gab es jetzt Grundtvigianer und Innere Mission.

''Publiceret''