Væggerløse Kirke


Væggerløse Kirke

Intro

Kirken, der er viet til Skt. Olav, har romansk kor og skib, gotisk tårn. Under en større restaurering i 1861 fik kirken nyt apsis og våbenhus. Kor og skib er af munkesten med profileret sokkel og gesimser med tandsnit og savskifte. Kilde: Trap Danmark

Gravminderne i denne database er udpeget af Museum Lolland-Falster i samarbejde med kirkens menighedsråd. Efterfølgende er de godkendt af områdets provst på et ekstraordinært provstesyn. Gravminderegistreringen er foretaget på baggrund af: ”Lov om folkekirkens kirkebygninger og kirkegårde” af 22. maj 1986. [http://www.gravminderegistrering.dk/minder_oversigt.asp?ID=V%E6ggerl%F8se%20(0833) Registrerede gravminder på Væggerløse kirkegård]