Vålse Vigs inddæmning


Luftfoto af en del af den inddæmmede Vålse Vig med pumpestationen til højre


Solnedgang over Vålse Vig.Foto Bent Jepsen

Intro

Vålse Vig strakte sig oprindelig helt op til Kippinge Kirke I 1841 blev vigen indæmmet og i 1875 konstruerede brøderne Ellehammer sammen med deres far en vandsnegl som tømte vigen endeligt for vand.

I 1875 blev Vålse Bro anlagt ved dæmningens yderside, initiativtager var de to lokale kornfirmaer som ikke lå langt fra dæmningen, Carl Andersen, senere Emborg og W. Hansen-Mogensen.
Gravminder fra begge familier er fredet og kan ses på kirkegården i Vålse.

I 1885 blev også sukkerroer udskibet herfra, og fra 1982 blev havnen overtaget af kommunen og er i dag en fritidshavn.


Vigen i Vålse opstod da isen smeltede under den sidste istid, og der er spor af bosættelse fra omkring år 5.500 f.Kr.
I forbindelse med Nationalmuseets udgravninger og undersøgelser af området har stedet været boplads for mange mennesker som levede i stenalderen. Her er registreret en række af stenalderbopladser i det inddæmmede område.
1878 blev de første arkæologiske studier gjort, og her fandt man gamle mønter, som vidner om bosættelser, handel m.m. helt tilbage til år 1202. Valdemar Sejr skulle have haft en gård, Egenseborg, og der er også teorier om et kongeligt jagtslot i Vigen. Oprindeligt var Vigen et fjordsystem med mange små holme.


Initiativtager til tømning af Vålse Vig: Den væsentlige initiativtager for denne inddæmning var gårdejer Hans Rasmussen i Egense, som var en kendt forgangsmand.

Det fortælles, at han gik til København i 1838, for at få kongens økonomiske støtte til at foretage inddæmningen.
Sandheden om denne gåtur kendes ikke med sikkerhed. Men man ved, at Kong Christian VIII i 1843 besøgte området, for at bese dæmning og det inddæmmede område.

Ligeledes ved man fra protokollen for Interessentskabet, at man sammentrådte d.17.7.1841, hvor der blev tegnet 63½ aktie fordelt på 27 aktionærer.
Aktionærerene var primært fra sognene Kippinge, Vålse, Nørre Vedby og Nørre Alslev, samt 3 gårdmænd fra Brarup og Gundslev.

Dæmningen er 1 km. og anlagt over Storholm, udført i kampesten og jord.


Mads Hansen og sønnerne Ellehammer
Selve udtørringen af det inddæmmede område i 1875 skyldes en skipper Mads Hansen fra Bakkebølle, som også var noget af en opfinder.
Han etablerede en pumpe trukket af en mølle, en såkaldt vandsnegl.

Han er far til den berømte opfinder Jacob Ellehammer - som fløj med drager i Vålse Vig - og her blev grundlaget måske lagt for hans opfindelser med flyvemaskiner.