Vålse Kommunalhus


Kommunalhuset i Vålse


Kommunalhuset med mindestenen for Hans Rasmussen, sat af Historisk Samfund.


Kommunalen efter renovering i 1960'erne, hvor bindingsværket blev trukket op.

Intro

Midt i landsbyen Vålse ligger Vålse Kommunalhus, i daglig tale "Kommunalen". Huset blev bygget i 1842 til brug for sogneforstanderskabets møder. Det kan dermed regnes for Danmarks første rådhus i et landsogn. Sidenhen har det været brugt til posthus, bank, bibliotek samt privatbolig.

Huset er opført i 1842 i bindingsværk, 8 fag med stråtag. Når man træder ind af døren ca. midt i huset kommer man ind i en forgang. Til venstre ligger mødelokalet som havde bænke langs væggene for tilhørere ved møderne. Til højre lå der 2 små stuer, et køkken og et spisekammer, hvor der igennem årene har boet mange forskellige mennesker. Det at landsbyens beboere kunne overvære sogneforstanderskabets møder var noget af en nyskabelse, men de kunne kun komme ind hvis de var anstændigt klædt, opførte sig sig i stilhed og ikke blandede sig i forhandlingerne. Det antages at "Kommunalen" er det eneste bevarede eksempel på en bygning opført til den kommunale administration. Huset bibeholdt indtil 1970 sin funktion som kommunalhus. Derefter har der været posthus, bank, sognebibliotek og lokalhistorisk arkiv. Fra 2009 har huset stået tomt, men der arbejdes på, at finde en anvendelse af huset, som er erklæret bevaringsværdigt af kulturarvstyrelsen. Huset blev bygget i 1842 til brug for sogneforstanderskabets møder. Det kan dermed regnes for Danmarks første rådhus i et landsogn. Sidenhen har det været brugt til posthus, bank, bibliotek samt privatbolig. Foran huset står en mindesten for Hans Rasmussen, Egense som var initiativtager til bygningen af kommunalhuset og inddæmningen af Vålse Vig. Huset ejes i dag af Gulborgsund Kommune og var fra lokalhistorisk arkivs oprettelse og indtil 2010 hjemsted for arkivet I 1999 blev forpladsen renoveret.

Bevaringssag [https://www.kulturarv.dk/fbb/sagvis.pub?sag=55724927 https://www.kulturarv.dk/] Fotos fra arkiv.dk [https://arkiv.dk/soeg?searchString=%22Kommunalen%22%20%2C%20V%C3%A5lse%20Vesterskovvej%202&ValgteArkiverIds=136 https://arkiv.dk/]