Vålse Kirke


Vålse Kirke

Intro

Kirken, der er viet til Skt. Olav, har romansk kor og skib og sengotisk tårn med pyramideformet tag. Kirken er rødkalket. Den trefløjede altertavle er gotisk. Prædikestolen er udført af Jørgen Rignis i 1631, og svarer til Nakskov kirkes. Kilde: Trap Danmark

Gravminderne i denne database er udpeget af Museum Lolland-Falster i samarbejde med kirkens menighedsråd. Efterfølgende er de godkendt af områdets provst på et ekstraordinært provstesyn. Gravminderegistreringen er foretaget på baggrund af: ”Lov om folkekirkens kirkebygninger og kirkegårde” af 22. maj 1986. [http://www.gravminderegistrering.dk/minder_oversigt.asp?ID=V%E5lse%20(0817) Registrerede gravminder på Vålse kirkegård]