Vådbundsarboretet


Tur i Vådbundsarboretet


Arboretet og Ferskvandscentret set fra syd

Intro

I Vådbundsarboretet kan man på en kort gåtur opleve at gå gennem en skov i Asien, en skov i Europa, for endelig at gå gennem en skov som man burde befinde sig på den amerikanske østkyst. Hvorfor ligger disse skove så i Silkeborg?

Et arboret er en demonstrationsskov hvor publikum kan se træer og buske i deres naturlige sammenhænge.
I Vådbundsarboretet har man på et ca. 14 ha. stort område givet publikum mulighed for at vandre gennem skovområder med udenlandske træer og buske fra Europa, Asien og Nordamerika.
Alle de træer og buske som er valgt til Vådbundsarboretet, er valgt ud fra det kriterium, at de skal kunne gro på samme fugtig jordbund, som den findes netop på denne lokalitet ved Gudenåen.
Når man går i arboretet, kan man undrer sig over, hvor mange af de træer og buske man møder på sin vej, som man allerede kender fra haver, parker og skove i Danmark.
I de sidste 100 år er mange fremmede træer og buske bliver importeret til Danmark, men i Vådbundsarboretet kan man se dem side om side med de planter de naturligt ville stå sammen med i deres oprindelsesland.
Det kan være interessant at besøge Vådbundsarboretet flere gange om året, da både forårets blomstring og efterårets farver på bladene, kan give en helt særlig oplevelse.
De gamle danske egetræer der står rundt om i arboretet får foreløbig lov til at blive stående og give ly og læ til de nye træer som er på vej op.
Der er offentlig adgang til Arboretet.
Arboretet drives som offentlig statsskov af Naturstyrelsen Søhøjlandet.