Våbensted kirke


Jernkors fra 1846 med stiliserede kaprifolier i korsenderne.


Pastor Ehrenreichs gravsted med de mange små marmor-skriftruller.


Våbenstend kirke, set fra nord.

Intro

Kirken har romansk kor og skib. Især koret er rigt udsmykket med lisener, pilastre og gesims med krydsende buer. En tavle på tårnet fortæller, at det er bygget af sten fra Maribo kloster i 1674. Kirken er rødkalket med hvide gesimser - meget sirlig.

Gravminderne i denne database er udpeget af Museum Lolland-Falster i samarbejde med kirkens menighedsråd. Efterfølgende er de godkendt af områdets provst på et ekstraordinært provstesyn. Gravminderegistreringen er foretaget på baggrund af: ”Lov om folkekirkens kirkebygninger og kirkegårde” af 22. maj 1986. [http://www.gravminderegistrering.dk/minder_oversigt.asp?ID=V%E5bensted%20(0782) Registrerede gravminder på Våbensted kirkegård]