Våbensholm nedkastningsplads


Faldskærmene folder sig ud og daler ned til de ventende folk på pladsen.

Intro

Holdet observerede intet fly over pladsen.

Holdet observerede intet fly over pladsen.

30.03.1945

FANNY

Z

Bent: Vognmand Eigil Groot

Jyske Pladsbog, Anton Toldstrups arkiv, Rigsarkivet. Telegramkorrespondance, Anton Toldstrups arkiv, Rigsarkivet.

Dårligt vejr. Intet fly observeret over pladsen.

02.04.1945

FANNY

Z

Bent: Vognmand Eigil Groot

Jyske Pladsbog, Anton Toldstrups arkiv, Rigsarkivet. Telegramkorrespondance, Anton Toldstrups arkiv, Rigsarkivet.

Holdet var på pladsen, men observerede intet fly. Fra engelsk side blev det meddelt, at der var nedkastet 12 Lion-containere og 2 pakker med granater. Containerne er fomentlig blevet fundet af tyskerne.

03.04.1945

FANNY

Z

Bent: Vognmand Eigil Groot

Jyske Pladsbog, Anton Toldstrups arkiv, Rigsarkivet. Telegramkorrespondance, Anton Toldstrups arkiv, Rigsarkivet.

Ingen nedkastning, da flyet mødte tyske natjagere.

14.04.1945

FANNY

Z

Bent: Vognmand Eigil Groot

Jyske Pladsbog, Anton Toldstrups arkiv, Rigsarkivet. Telegramkorrespondance, Anton Toldstrups arkiv, Rigsarkivet.

Holdet var på pladsen, men flyet blev ikke observeret.

20.04.1945

FANNY

Z

Bent: Vognmand Eigil Groot

Jyske Pladsbog, Anton Toldstrups arkiv, Rigsarkivet. Telegramkorrespondance, Anton Toldstrups arkiv, Rigsarkivet.

Flyet nedkastede 24 Fox-containere og 2 pakker med granater og pistoler. Sendingen blev senere sendt til Horsens.

22.04.1945

FANNY

Z

24

24

Bent: Vognmand Eigil Groot

Jyske Pladsbog, Anton Toldstrups arkiv, Rigsarkivet. Telegramkorrespondance, Anton Toldstrups arkiv, Rigsarkivet.

Landsdel: Jylland - Distrikt: 15 Pladsnr.: 190 - Pladsnavn: Våbensholm Placering i Generalstabskort: Bind 2 - Blad 7 - F2: 500 m syd for "s" i Vaabensholm Kilder: Jyske Pladsbog, Anton Toldstrups arkiv, Rigsarkivet.