Våbensholm

Intro

Våbensholm ligger nordvest for Horsens og kendes tilbage fra 1400-tallet. Herregården var længe underlagt kronen som del af Skanderborg rytterdistrikt og var fra 1798 underlagt herregården Mattrup. I 1856 blev de to herregårde samlet til ét gods, hvilket de stadig er i dag.

''Historien om Våbensholm'' Herregården kendes fra 1432, hvor den var ejet af Terkel Pedersen, hvis slægt fortsatte ejerskabet indtil Peder Terkelsens død i 1587. Hans enke, Else Juul, ejede derefter gården, og i 1592 gik gården nu under navnet Væbnersholm. I 1649 blev herregården solgt til Elisabeth Daa, og hendes søn, Corfitz Ulfeld, arvede gården efter hende. Corfitz Ulfeldt ejede i forvejen herregården Mattrup, men solgte i 1670 Væbnersholm og en del gods til sin bror Jacob Ulfeld. Broren behandlede dog sin kone så dårligt, at han blev straffet af kongen, hvorfor gården ved hans død i 1688 overgik til kronen. Væbnersholm blev kort efter underlagt det nyoprettede Skanderborg rytterdistrikt. Det gjorde det derfor også muligt, at to fæstebønder kunne rykke ind på gården. I 1767 blev Skanderborg rytterdistrikt ophævet og herregården genopstod under navnet Våbensholm. I 1798 blev herregården lagt under stamhuset Mattrup og efter stamhusets ophævelse i 1828 blev Mattrup og Våbensholm i 1856 samlet til ét gods. ''Markante ejere'' 1432: Terkel Pedersen 1670-1688: Jacob Ulfeld 1694-1767: Kronen 1798-1822: Thyge Jesper de Thygesen Læs mere om Våbensholm på [http://danskeherregaarde.dk/nutid/vaabensholm danskeherregaarde.dk]

''Hovedbygning'' Våbensholms hovedbygning er bygget i 1999, mens den dertilhørende ladebygning er fra 1921 og bygget i cementsten med metaltag. ''Omgivelser'' Herregården ligger i udkanten af Våbensholm skov, men med åbne markarealer mod øst. ''Bygninger og gods'' 1921: Ladebygning opføres. 1999: Hovedbygning opføres.

''Fakta'' Adresse: Våbensholmsvej 8, 8740 Brædstrup Kommune: Horsens Tidligere: Skanderborg amt, Tyrsting herred, Føvling sogn Ejer: Anders Steen Westenholz (2016) Funktion: Landbrug (2016) Størrelse: Ager 41ha (2016) Offentlig adgang: Ingen offentlig adgang Fredning: Herregården er ikke fredet (2016)

''English'' Located northwest of Horsens, Våbensholms is first mentioned in 1432 when Terkel Pedersen owned the manor. In 1670 the nobleman Jacob Ulfeld was the owner. However, after his death in 1688 it became property of the Danish king as Ulfeld was punished for mistreatment of his wife. Later, in 1798, the manor became part the entailed estate Mattrup, and in 1856 Mattrup and Våbensholm merged into a single estate, which it still is to this day.

''Publiceret''

''Afpubliceret'' undefined

''Sendt til publicering'' undefined

''Publiceret''