Utterslev kirke


Utterslev kirkegård


Nummerplade


Prædikestol fra 1600-tallet, herskabsstol, døbefont


Herskabsstol, bruskbarok


Døbefont, romansk, granit


Døbefont, romansk, granit


Indre set fra alter


Indre set mod øst


Indre set mod øst


Altertavle i høj-renaissance


Indgang


Utterslev kirke


Kirken set fra sydøst


Utterslev kirke set fra parkeringsplads


Utterslev kirkegård


Utterslev kirkegård


Epitafiemaleri af provst Peter Rhode


Præster gennem tiden

Intro

Kirke med senromansk skib, kor og apsis, med gotiske tilføjelser. Kirken har et sengotisk tårn. Kirken er hvidmalet med rødt tegltag.

Gravminderne i denne database er udpeget af Museum Lolland-Falster i samarbejde med kirkens menighedsråd. Efterfølgende er de godkendt af områdets provst på et ekstraordinært provstesyn. Gravminderegistreringen er foretaget på baggrund af: ”Lov om folkekirkens kirkebygninger og kirkegårde” af 22. maj 1986. [http://www.gravminderegistrering.dk/minder_oversigt.asp?ID=Utterslev%20kirkeg%E5rd%20(736) Registrerede gravminder på Utterslev kirkegård]

''Altertavle'', høj-renaissance med malet årstal 1618. I topfelterne ses adelsvåben med givernes navne, Hillarius Rudt og Margareta von Papenheim. Alterbilledet forestiller Jesu Opstandelse. Det er malet af den kendte maler Anton Dorph i 1883. ''Alterbord'', muret af munkesten, dækket af fyrretræspanel. ''Alterklæder ''af rødt damask. ''Døbefont'', romansk, af granit. Firkantet plint med hjørnehoveder, hvorover en rundstav som overgang til en keglestubformet fod. Glat kumme. ''Prædikestol'' fra ca 1625, udført af Abel Schrøder den Ældre i Næstved. Opgang gennem triumfmuren fra o.1775. ''Herskabsstole'', bruskbarok. I frisefelterne adelsnavne med relietversaler, på mandssiden "De Ruder" og "Paapenheim" og på kvindesiden "Gyllensterner" og "Rosenkranser". ''Lysekrone'' i renaissance. Under hængekuglen løvemaske med ring af to delfiner i munden. ''Kirkeskib'', tremastet barkskib "Absalon", bygget 1926 af fisker og sømand Alvin Bjørn, Kastager. Barken med den hellige biskop som galionsfigur i stævnen, er bygget af Vestlollandske piletræer. ''Orgel'' nyt.. ''Epitafiemaleri'' af provst Peter Rhode, død 1793 Alterstager, renaissance, fra o.1600.