Utopisk konstruktion
Intro

Per Arnoldi. (1941-) Utopisk konstruktion, 2002 - to af en serie på ialt seks

Per Arnoldi. (1941-)
Utopisk konstruktion, 2002
Seks skulpturer af stål

Placering: I Vollsmose

I forbindelse med udstillingen Skulptur i Eventyrhaven og Vollsmose 2002 har Per Arnoldi i samarbejde med Lindø-værftet opstillet seks skulptur-huse forskellige steder i Eventyrhaven. Hvert af husene består af to gavle, to vægge og to tagflader sat sammen til en simpel model - et tegn for bolig og hjem. Formelt set forener skulpturerne minimalismens serialitet med kubismens ombrydning af motivet i et uendeligt variabelt spil af geometriske former - et spil der underminerer husenes stabilitet og flytter dem ind i en usikkerhedszone, hvor man ikke ved, om de er under opbygning eller nedrivning. Støttet af Lindø-værftet.