Uth Kirke


Uth Kirke ligger ved den lille landsby Uth på en skråning ned mod Horsens Fjord. Kirken var oprindeligt en romansk kvaderstenskirke, men den blev revet ned og erstattet med den nuværende kirke i renæssancestil i 1575-1577. ©Horsens Museum


I gravkapellet i Uth Kirke står en sort kalkstensalkove. Alkoven er gravminde over Holger Rosentkrantz, hans to hustruer og to børn. ©Horsens Museum


Ved en oprensning af Klokkedal Bæk i 1940 blev der fundet en økse af urokseknogle fra jægerstenalderen. Øksen er blankpoleret med antydning af ornamentik. ©Horsens Museum

Intro

Uth Kirke ligger ved den lille landsby Uth på en skråning ned mod Horsens Fjord. Kirken var oprindeligt en romansk kvaderstenskirke, men den blev revet ned og erstattet med den nuværende kirke i renæssancestil i 1575-1577.

Kirken
Uth Kirke er rejst på kvadersten fra den oprindelige romanske kirke. I 1869 blev kirken ombygget så meget, at renæssancepræget fra 1500-tallet forsvandt. Idag fremstår kirken som en 1800-tals kirke med romanske træk. Kirken er bygget i tegl og har en treskibet grundplan. Udover sokkelstenene er også en romansk tympanon blevet genbrugt i kirken. Den sidder over kirkens indgangsdør i tårnet. Relieffet forestiller to dyr, måske løver, der spiser af livstræet. På ryggen af det ene dyr sidder en fugl.

Nedrivningen af den romanske kirke
Kirken var oprindeligt en romansk kvaderstenskirke, men den blev revet ned og erstattet med den nuværende kirke i renæssancestil i 1575-1577.
Materialerne fra den romanske kirke blev sammen med materialerne fra Sejet Kirke genanvendt på Boller Slot.
Det var Holger Rosenkrantz til Bollers enke, Karen Gyldenstjerne, der var entreprenøren bag nedrivningen af kirkerne og opbygningen af Boller Slot. Holger Rosenkrantz døde i 1575, så Karen Gyldenstjerne overtog mandens byggeprojekter, driften af godset og opdragelsen af deres sønner.

Gravkapellet
I gravkapellet i Uth Kirke står en sort kalkstensalkove. Alkoven er gravminde over Holger Rosentkrantz, hans to hustruer og to børn. De er alle hugget ud i relief. I midten ligger Holger med sin første kone Mette Krognos på venstre side og Karen Gyldenstjerne på højre side.Klokkedal
Vest for Uth ligger Klokkedal, en smeltevandsdal fra sidste istid. Dalen strækker sig fra Bjerrelide ned til fjorden.

Skøn natur
På de skovbevoksede skrænter i dalen er der gode muligheder for at opleve et rigt plante- og fugleliv.

Boller Vandmølle
I bunden ligger Boller Vandmølle, der fungerede indtil 1962.

Økse af urokse fra jægerstenalderen
Ved en oprensning af Klokkedal Bæk i 1940 blev der fundet en økse af urokseknogle fra jægerstenalderen. Øksen er blankpoleret med antydning af ornamentik.