Ussinggård


Ussinggårds hovedbygning blev opført i 1859 i historicistisk stil. Stilarten gjorde brug af tidligere stilarters arkitektoniske elementer. Her ses det især ved det borglignende tårn, kamtakker og spidsbuede vinduer efter gotisk forbillede.

Intro

Ussinggård er en herregård ved Hedensted. I senmiddelalderen tilhørte herregården den adelige slægt Rosenkrantz. Siden 1700-tallet har den skiftevis haft adelige og borgerlige ejere, herunder den rige købmand Gerdt de Lichtenberg.

''Historien om Ussinggård'' I 1499 nævnes Ussinggård første gang, hvor den var ejet af Erik Ottesen Rosenkrantz. Ussinggårds landgilde, det vil sige fæstebøndernes årlige afgift til herremanden, var blevet tildelt Horsens kloster, men selve Ussinggård forblev i slægtens eje. Ussinggård var i denne periode underlagt herregården Boller, der var ejet af slægten Rosenkrantz. Ussinggård forblev under Boller, der i 1636 blev overdraget til Kirsten Munk, der var Christian 4.’s (1588-1648) tidligere hustru til venstre hånd. Før sin død i 1658 skænkede hun Ussinggård til sin ridefoged, Clement Sørensen, som blev ejer i 1661. Gerdt de Lichtenberg var en rig købmand fra Horsens, og i 1741 købte han Ussinggård. Han ejede i forvejen Merringgård, og Ussinggård var formelt en avlsgård underlagt den. I praksis var Ussinggård dog godsets centrum, og det var her fæstebønderne udøvede hoveri. I 1805 blev Joseph Louis Bruno David de Serène d’Acqueria ejer. Han var godsejersøn af en gammel fransk, adelig slægt. Efter den franske revolution i 1789 mistede han sine privilegier og slog sig ned i Horsens. Han blev ejer, da hans svigerfar, der ejede Ussinggård, døde i 1805. Han solgte Ussinggård i 1829. Sidenhen har Ussinggård haft mange skiftende ejere. I 1931 blev Jysk Landhypotekforening ejer, der frasolgte flere parceller til husmandsbrug. ''Markante ejere'' 1499: Erik Ottesen Rosenkrantz 1636-1658: Kirsten Munk 1741-1761: Gerdt de Lichtenberg 1805-1829: Joseph Louis Bruno David de Serène d’Acqueria Læs mere om Ussinggård på [http://danskeherregaarde.dk/nutid/ussinggaard danskeherregaarde.dk]

''Hovedbygning'' Gerdt de Lichtenberg opført i 1740’erne en ny, trefløjet hovedbygning i bindingsværk. Hovedbygningen var i én etage med kvist og tegltag. Den østlige sidefløj var indrettet til gæstekamre og tjenesteskabets værelser, mens den vestlige sidefløj var økonomifløj. I 1859 blev den nuværende hovedbygning opført i historicistisk stil. Den er opført i rødstensmur én etage over høj kælder med spidsbuede vinduer og en gennemgående kvist. Hovedbygningen er prydet med kamtakker og i det sydvestlige hjørne er et ottekantet tårn med krenelerede tinder. ''Omgivelser'' På gårdspladsen er opført et springvand og til hovedbygningen hører en stor have, som går i ét i en skov mod nord. Mod sydvest ligger de dertilhørende avlsbygninger. Mod nord ligger Korning Kirke, hvor kirkens tårns overdel i midten af 1700-tallet blev ombygget af Gerdt de Lichtenberg, så det fik dets høje, spidse spir med løgformet led. ''Bygninger og gods'' 1740’erne: Hovedbygning opført af Gerdt de Lichtenberg 1803: Kongelig bevilling til at sælge fæstegårde fra 1859: Nuværende hovedbygning opført

''Fakta'' Adresse: Ussingvej 29, 8723 Løsning Kommune: Hedensted Tidligere: Vejle amt, Hatting herred, Korning sogn Ejer: Karl Peter Sørensen (2017) Funktion: Landbrug (2017) Størrelse: Ager 200ha, skov 20ha (2017) Offentlig adgang: Ingen oplysninger Fredning: Ikke fredet (2017)

''English'' Ussinggård dates back to the late Middle Ages when it was owned by the noble family Rosenkrantz. In 1636 it was donated to Kirsten Munk who had been in a morganatic marriage with the Danish king Christian 4. (1588-1648). In 1741 it was bought by the wealthy merchant Gerdt de Lichtenberg who already owned several manors. One of them was Merringgård, and Ussinggård was formally a home farm to Merringgård. Nevertheless, Ussinggård was the centre of the estate. The main building is from 1859 and built in a Neo-Gothic style.

''Publiceret''