Uslev Mark
Intro

Et fragment af et menneskekranie blev i 1958 fundet ved oprensning af en nord-sydgående bæk ved Ulslev Mark. Gårdejeren kontaktede Vendsyssel Historiske Museum, der foretog en undersøgelse, som ikke medførte yderligere fund.

I bækken ved Uslev mark blev der kun fundet fragmenter af et kranie. På andre lokaliteter i Vendsyssel er hele kranier - i mange tilfælde uden deres resterende skeletter - fundet. Kendetegnende for disse fundsteder er, at der i alle tilfælde er tale om vådbundsområder.

Læs mere om disse fund her:
Svennum Offermose
Fuglsig Mose
Kærsgård
Houstruplund
Hesthavens Mose
Vibsig Mose