Urup Herregård


Stok. Foto IDH


Urups nuværende hovedbygning er fra 1810. Sydfløjens mure har dog rester fra bygningen fra 1545, og over hoveddøren beretter en stenplade, at Niels Skram byggede gården i 1595. Fra ombygningen i 1733 er bevaret et rum med en midtsøjle.

Intro

Den kendteste af Urups ejere var i 1500-tallet rigsadmiral Peder Skram. Den nuværende hovedbygning

Barndom og ungdom
Peder Skram blev født på Urup i 15XX

I offentlig tjeneste


Se mere her


''Historien om Urup'' Slægten Skram ejede Urup allerede fra 1450. Familiens mest markante ejer var Peder Skram, der ejede herregården indtil sin død i 1581. Han deltog i Christian 2.’s krige mod Sverige og var en fremtrædende admiral under Grevens Fejde (1534-1536). Corfitz Ulfeldt ejede i midten af 1600-tallet Urup, men da han i 1663 blev dømt for landsforræderi blev herregården konfiskeret. Kronen solgte den herefter til handelsmanden Peter Hansen. I det følgende århundrede var den mest markante ejer Hans Rudolf Grabow, der i 1733 ombyggede hovedbygningen. Efter en kongelig bevilling i 1791 udparcelerede Ulrich Christian v. Schmidten godset og gården. Frasalget af jord fortsatte under Jørgen Kiær, men takket været den økonomiske krise i begyndelsen af 1800-tallet, blev han så forgældet, at han for en tid blev arresteret. Det endte med at gården i 1825 blev udlagt af skifteretten. To ejere i sidste halvdel af 1800-tallet forøgede igen Urups areal. I løbet af 50 år forøgedes godset, da Oscar Emil Gyldenkrone og efterfølgeren Hardin Balthazar Rieffesthal , købte jord, plantede skov og indvandt nye arealer ved at udtørre Urup Sø. Urups areal blev dog hurtigt igen halveret, efter Skanderborg Amts Udstykningsforening overtog gården i 1916. ''Markante ejere'' 1512-1581: Peder Skram 1732-1765: Hans Rudolf Grabow 1805-1825: Jørgen Kiær 1863-1892: Oscar Emil Gyldenkrone Læs mere om Urup på [http://danskeherregaarde.dk/nutid/urup danskeherregaarde.dk]

''Hovedbygning'' Urups nuværende hovedbygning fra 1810 er et trefløjet anlæg i én etage med frontispicer og frontoner over vinduerne. I sydfløjens mure er der rester fra Urups ældst kendte bygning. Den blev bygget i 1545, hvor Peder Skram udvidede et ældre stenhus og tilføjede tårne i hjørnerne mod nordøst og nordvest. Niels Skram udvidede i 1595 bygningen til et trefløjet anlæg i to etager med renæssancegavle, der forsvandt ved en ombygning i 1733. ''Omgivelser'' Herregårdens avlsbygninger i to længer ligger symmetrisk i forlængelse af hovedbygningen. De er bygget i 1912 af Harding Balthazar Rieffestahl. Nordvest for Urup ligger byen Østbirk, og mange af Urups ejere har gennem tiden sat sit præg på byens kirke. I kirkeskibet ses eksempelvis Christen Skram og Anne Rewentlows våbenskjold, og der en ligsten over Peder Skram og hustruen Elsebeth Krabbe. ''Bygninger og gods'' 1545: Første hovedbygning på Urup 1595: Ombygning af hovedbygningen 1733: Ombygning af hovedbygningen 1810: Nuværende hovedbygning opført 1912: De nuværende avlsbygninger opført

''Fakta'' Adresse: Stenkærvej 7, 8752 Østbirk Kommune: Horsens Tidligere: Skanderborg amt, Voer herred, Østbirk sogn Ejer: Dan Brockdorff (2017) Funktion: Landbrug (2017) Størrelse: - (2017) Offentlig adgang: Ingen offentlig adgang Fredning: Hovedbygningen er fredet (2017)

''English'' Urup dates back to the Middel Ages when the noble family Skram owned the manor. Best known is Peder Skram who was a prominent admiral during the Reformation and Danish civil war, known as the Count’s War (1534-1536). Much of the estate was parceled out in the end of the 18th century. The end of the 19th century saw the estate expanded once again, but after the First World War another wave of parceling and division struck. To this day Urup is used for farming, but is now a middle-sized farm.