Unibolt A/S


Nye maskiner på Unibolt, tidligere Vejle Bolte- og Møtrikfabrik, 1980'erne


Lagerhallen på Unibolt, tidligere Vejle Bolte- og Møtrikfabrik, 1980'erne.

Intro

A/S Vejle Bolte- og Møtrikfabrik begyndte sin virksomhed på Flegmade i 1899. I anden halvdel af 1970’erne flyttede fabrikken til Grønlandsvej 187 på Søndermarken og skiftede i 1979 navn til Unibolt.

A/S Vejle Bolte- og Møtrikfabrik havde i de første årtier efter etableringen ofte svært ved at få økonomi i produktionen, men 1930’erne blev en relativt stabil periode og op gennem 40’erne, 50’erne og 60’erne gik det nogenlunde. Store vanskeligheder i begyndelsen af 1970’erne forsinkede i første omgang planerne om en udflytning af produktionen til Søndermarken, men de blev realiseret efter, at NKT i 1976 havde opkøbt fabrikken.

I 1979 lagde NKT boltefabrikken sammen med en københavnsk fabrik, hvorefter navnet blev ændret til Unibolt. Virksomheden på Grønlandsvej 187 fremstiller forskellige former for koldpressede emner: skruer, bolte, nitter, tappe, aksler mv. til industrier inden for bl.a. automobil-, landbrugs-, maskin- og byggesektoren.