Ungdomshuset, Jagtvej 69


Ungdomshuset, Jagtvej 69. Her lå Ungdomshuset

Intro

Ungdomshuset på Jagtvej 69 blev foræret til en gruppe unge af Københavns Kommune i 1982. Overdragelsen var en slags kulmination på 1970'ernes slumstormerbevægelse og 1980'ernes bz-bevægelse, hvor unge mennesker besatte tomme og faldefærdige ejendomme...

Ungdomshuset på Jagtvej 69 blev foræret til en gruppe unge af Københavns Kommune i 1982. Overdragelsen var en slags kulmination på 1970'ernes slumstormerbevægelse og 1980'ernes bz-bevægelse, hvor unge mennesker besatte tomme og faldefærdige ejendomme. Ungdomshuset blev styret af brugerne og rummede blandt meget andet folkekøkken og en alternativ teater- og musikscene. I 1999 besluttede kommunen – under store protester – at lukke huset, og det endte på den kristne organisation Faderhusets hænder. De unge fortsatte kampen for huset, men efter flere mislykkede redningsforsøg blev det under stor dramatik ryddet og nedrevet i marts 2007. ''Lenin, boksestævner og banko'' Ungdomshuset blev oprindeligt etableret af Arbejderbevægelsen som Folkets Hus i 1897, og det kom gennem årene til at danne rammen om forskellige aktiviteter. De socialistiske førerskikkelser Lenin og Rosa Luxemburg besøgte huset før 1. Verdenskrig. Og det var her den anden internationale kvindekongres i 1910 vedtog, at man hvert år skulle afholde kvindernes internationale kampdag den 8. marts. Til daglig blev huset brugt af Arbejderbevægelsens faglige afdelinger og foreninger, men det fungerede også som forsamlingshus med alt fra juletræsfester og boksearrangementer til bankospil og afdansningsballer. Huset stod tomt fra omkring 1960, og efter Brugsens overtagelse i 1968 var planen at rive det ned og bygge et supermarked. Nedrivningen blev dengang forhindret af hensyn til stedets historiske værdi.