Undersøgelse ved Nyborg slot


Graveske_og_rapport_01

Intro

I forbindelse med overvågning af etableringen af traceer til fjernvarmerør på Nyborg Slot blev der registreret undergrund, kulturlag og anlæg fra middelalder til nyere tid. Arkæologisk Rapport nr. 365, 2012 Af Arkæolog Maria Elisabeth Rasmussen