Undersøgelse ved Munke


Graveske_og_rapport_01

Intro

Overvågninger i forbindelse med kloakprojekter åbent land Faaborg-Midtfyn kommune. Der blev to steder registreret bebyggelsesspor i form af gruber og kulturlag fra bronze - og jernalder. Arkæologisk Rapport nr. 391, 2012