Ulykke, Niels Steffen


Vejrs redningsbåd i 1920erne


Redningsbåden går ud

Intro

Ulykke om bord på Niels Steffen 28. december 1966, 2 sømil fra Vejers

"Klokken 12.55 meldte Blåvand Radio til station Vejers, at en mand var blevet kvæstet i spillet om bord på kutter "Niels Steffen" af Hvide Sande. Kutteren lå ca. 2 sømil ret vest af Vejers. Mandskabet og traktorer med førere blev straks alarmeret, og alle mødte hurtigt, hvorefter båden blev kørt til stranden og straks søsat. Den blev bemandet med hele mandskabet og to falckreddere, hvorefter båden roedes ud til kutteren, der imellemtiden var sejlet mod land og nu lå udenfor tredje revle. Den hårdt kvæstede mand blev derefter anbragt på den medbragte båre og anbragt foran i redningsbåden, hvor fire mand holdt båren fast på turen ind til land, som nåedes klokken 13.50. Den tilskadekomne blev straks overført til den ventende ambulance, og en tilkaldt læge gav ham en morfinindsprøjtning, hvorefter han kørtes til sygehuset i Varde." Derefter bragtes båd og materiel tilbage til stationen.

Markeringen på kortet er ikke den præcise angivelse af stedet for forliset/ulykken – den nøjagtige position kendes ikke.

Kilde: S. Manøe Hansen: Strandinger og redningsaktioner fra Skallingen til Nymindegab 1852-1975, Esbjerg 1977.


Niels Steffen var en dansk kutter med hjemsted i Hvide Sande.

Kilde: S. Manøe Hansen: Strandinger og redningsaktioner fra Skallingen til Nymindegab 1852-1975, Esbjerg 1977.


Link til:

Søulykker i Esbjerg-området
Esbjerg Byhistoriske Arkivs bearbejdming af oplysninger fra Dansk Søulykke-Statistik 1893-1990 med relation til Esbjerg-området.


Dansk Søulykke-Statistik
Digitalisering af Dansk Søulykke-Statistik 1893-1996. Register over forlis og andre ulykker til søs med oplysninger om hændelsesforløb, omkomne m.m.