Ulykke, Ingeborg II


Ombord på E 332 BENNY JESSEN med vodtove på dækket

Intro

Mand dræbt på Ingeborg II efter ulykke 20. juni 1924 kl. 06.00 på Nordsøen.

Kl. 6 Fmd. under Fiskeri blev Fisker Jens Peter Jensen grebet af Vodtovet, der fik fat i hans venstre Buskeben. Den paagældende, der selv passede Spillet, blev slæbt rundt med Spilkoppen, inden Spillet blev standset. Venstre Ben var indfiltreret i Vodtovet, der straks blev kappet. Der blev lagt en foreløbig Forbinding paa Benet, der var knust ved Anklen, hvorefter Fartøjet sejlede til Esbjerg. Straks ved Ankomsten hertil Kl. 6:30 Emd. blev den Tilskadekomne bragt paa Hospitalet, hvor han - efter at Benet var amputeret - afgik ved Døden d. 22/6 som Følge af de paadragne Kvæstelser.

Markeringen på kortet er ikke den præcise angivelse af stedet for forliset/ulykken – den nøjagtige position kendes ikke.

Kilde: Dansk Søulykkestatistik, 1924


Ingebord var et dansk fiskerfartøj med hjemsted i Esbjerg. Skibet var på fiskeri i Nordsøen.

Kilde: Dansk Søulykkestatistik, 1924


En mand forulykkede. Han døde af sine kvæstelser på hospitalet. Hans navn er: Fisker Jens Peter Jensen.

Kilde: Dansk Søulykkestatistik, 1924


Link til:

Søulykker i Esbjerg-området
Esbjerg Byhistoriske Arkivs bearbejdming af oplysninger fra Dansk Søulykke-Statistik 1893-1990 med relation til Esbjerg-området.


Sydvestjyske Fiskerkuttere
Esbjerg Byhistoriske Arkivs database med oplysninger om fiskekuttere registreret i Esbjerg, Fanø, Varde og Ribe siden 1894. Oplysningerne er hentet fra Fiskeriårbøgerne. Der er foreløbig indtastet oplysninger fra årbøgerne i perioden 1894-1952. De øvrige vil løbende blive tilføjet databasen.


Dansk Søulykke-Statistik
Digitalisering af Dansk Søulykke-Statistik 1893-1996. Register over forlis og andre ulykker til søs med oplysninger om hændelsesforløb, omkomne m.m.