Ulvshale Skanse


Udflugtsselskab på skansen o. 1890.


Landgang ved skansen o. 1890


"Caroline" med jolle på slæb o. 1890.


Stenmolen ved skansen o. 1890.


Tegning af skansen 1808.

Intro

Under Englandskrigene 1801-14 blev der anlagt en del skanser til forsvar af de indre danske farvande. En af dem er skansen på Ulvshale.

Ulvshale Skanse
Skansen er opført i 1808 under Englandskrigene 1801-14, dels som forsvar for den smalle gen-nemsejling mellem Nyord og Ulvshale, hvorigennem al sejlads syd om Sjælland foregik på den tid, og dels som base for danske kanonbådes angreb på engelske krigsskibe.
Ulvshale Skansen, eller Ulvshale Redoute, bestod af jordvolde med palisader og port med omliggende voldgrave. Udenfor skansen lå barakker til mandskabet fra Møns Landeværn.
Som base for kanonbådene var der anlagt en enkel kort stenmole, rester af den kan stadig ses i dag.

Skansen var under kanonbådskrigen bestykket med 6 stk. 18-punds kanoner, men, som det citeres i materialet om skansens indretning, "forefindes ikke ovn til gloende kugler".

Batteriet var bemandet 1808-14 og var ikke under Englandskrigene direkte indblandet i kamphandlinger.

I 1812 var en barkasse (robåd monteret med en enkelt kanon), tilknyttet batteriet dog i kamp og tog en engelsk barkasse i prise.


Stormen på skansen på Ulvshale

Selve skansen måtte vente små 50 år, før der blev løbet storm mod den. Denne storm beretter Frede Bojsen om i Møns Historie.

I 1860´erne var Frede Bojsen befalingsmand i Møns Skytteforening, og i den egenskab arrangerede han feltøvelser rundt omkring på Møn. Under en af disse øvelser på Ulvshale var det tanken at afslutte øvelsen med en storm på batteriet.
Imidlertid havde de mange jægere i Udby fået nys om planerne, og med løst krudt i bøsserne havde de listet sig ud og lagt sig på lur i batteriet.
Da Frede Bojsen med sine små 200 mand formede stormkolonne og gik til angreb på skansen viste jægerne sig pludselig over brystværnet og modtog skytteforeningen med en bragende salve af løst krudt.
Efter det første chok over den modtagelse har Frede Bojsen og hans lille hær nok godt kunnet se det sjove i hændelsen, Bojsen skriver i alt fald i mønshistorien; ”Ja dengang var der humeur i Folk!”


Ulvshale skanse var og er et populært udflugtsmål. Sidst i 1800-årene arrangerede højskoleforstander Frede Bojsen årlige udflugter fra Rødkilde Højskole til Ulvshale.
Udflugterne foregik ad søvejen., Bojsens interesse for sejlads og det faktum at transport ad landevejen var meget besværlig, gjorde det til et naturligt valg.
En roepram, lånt på Stege Sukkerfabrik på slæb efter Bojsens skib "Caroline", eller sukkerfabrikkens slæbebåd fungerede fint som transportmiddel for 30-40 personer.