Ulvholm VoldstedIntro

Ulvholm Voldsted er beliggende i den fugtige eng i Kastbjerg Ådal. Voldstedet formodes at være bygget tilbage omkring år 1300. Voldstedet består i dag af en stor jordbygget vold samt voldgrav. De træbyggede konstruktioner som indgik i voldstedet, er i dag borte.

Voldstedet ved Ulvholm er et af tre kendte voldsteder fra middelalderen i Kastbjerg Ådal, som alle blev anlagt som private opholds- og tilflugtsborge i ufredstider. Voldstedet er af den såkaldte "Motte-type". Det vil sige relativ en simpel eller naturlig opbygget og forskanset voldbanke eller borghøj, som rummede enkelte træbyggede bygninger. Ud fra typen formodes voldstedet at være opført omkring år 1300. I dag er voldstedet ganske lettilgængeligt, men da voldstedet blev opført for ca. 700 år siden, var ådalen betydeligt mere vandrig end nu. Kastbjerg Å var ikke omlagt og reguleret, kildevældene fra bakkerne løb uhindret frem mod åen og engene var ikke drænede. Forestil dig derfor, at voldstedet oprindeligt var omgivet med store sumpede engarealer og sikkert kun tilgængeligt ad en smal jordbygget dæmning, som fra fast bund ved skrænterne syd for voldstedet, ledte frem til voldstedet - og som stadig ses som en svag forhøjning i engen nær voldstedet. [https://fortidsmindeguide.dk/tidsalder/middelalder/ulvholm-slot-voldsted Besøg Fortidsmindeguide og læs mere her]