Ulvegård i Lifstrup

Intro

Lifstrup Hovedvej 21. Matr 6b Lifstrup, V. Nebel sogn i Esbjerg kommune. Ejendommen blev oprettet 1931 ved udstykning af 29 tdr. l. tidligere hede fra Enggård. Stuehus og stald blev opført samme år. Laden i 1940. Tidligere hed gården Solvang.

Grundlæggeren af gården var Angel Madsen fra Enggård. Angel Madsen havde tilkøbt 13 tdr. l. hede fra Matr 10a i Lifstrup ved sin egen hedelod på 16 tdr. l. ved hovedvejen. Disse 29 tdr. l. blev opdyrket, og der blev opført bygninger 1931. Et enkelt år blev denne nye gård drevet med bestyrer (Sommerlund) og derefter solgt til Hans Damgaard.

1933 Sigurd Nielsen Nedergaard fra Sdr. Bork. Han blev 1935 gift med Nanna Andersen fra Janderup.

1944 Ole Karl Jessen. Han var fra Gellerup i Varde Landsogn og var gift med Karen Agnes Henriksen fra Hurup i Thy.

1953 Hanne og Christen Madsen, der blev gift samme år. Hun er fra Augustenborg, og han fra Faster sogn. De udvidede landbruget ved at lade nye bygninger opføre og tilkøbe jord ad flere gange - i 1968 blev tilkøbt 25 tdr. l. fra Lifstrup Hovedvej 17, og i 1981 10 tdr. l. fra Harholm. Gården havde dermed ca. 65 tdr. l.. Hanne og Christen Madsen drev gården til 1992. Hovedparten af jorden blev da frasolgt til Lynggård. De flyttede til Varde 1995.

1995 Nuværende ejere Lisbeth Pedersen og Helmut Georg Wolf. Det er dem, der har givet gården navnet Ulvegård.

2010 Yderligere oplysninger: Vester Nebel Sognearkiv www.vnsa.dk
"Vester Nebel Sogn 1664 - 1990" Henning Jørgensen, 1991