Ulvedalen og ulvefælder


Ulvedal Plantage

Intro

Ulvedal Plantage blev anlagt i årene 1796-1806. Myndighederne købte bl.a. jorden af de tyske kolonister, som forsøgte at opdyrke heden.

Beplantningen af plantagen gik godt fremad indtil 12. juni 1806, hvor katastrofen ramte. Under en kraftig storm valgte hedebonden Jesper Gedhus at afbrænde asketørv, hvilket lynhurtigt medførte en voldsom hedebrand, som afbrændte 180 tdr. land i Ulvedal Plantage. Kun takket være en helhjertet indsats lykkedes det at begrænse skaderne. Man gik hurtigt i gang med genkultiveringen, men jorden havde taget skade af branden, så det tog tid at rette op på skaderne – 20 år efter arbejdede man stadig på at forbedre jorden. Navnet Ulvedal tyder på, at der har været mange ulve i området, og kongen og hoffet afholdt da også klapjagter på det store rovdyr i 1700-tallet. Det er der i dag ligner en hulning i terrænet er faktisk en tidligere ulvefælde. Den var oprindeligt dybere, og har været dækket med grene. I midten har der været en død gås eller lignende for at lokke ulven til. Så kunne jægeren efterfølgende bare hente ulven i fælden. Ulven var uddød i knap 100 år. Den uddøde i 1813, men vendte tilbage i 2012.

''Publiceret''