Ulstrup


Indrammet af avlsbygningens portgennemskørsel ser vi Ulstrups imponerende hovedbygning med den overdådige sandstensportal for foden af klokketårnet. De viste bygninger blev opført af Jørgen Skeel i 1615 og er på alle måder en rigsmarsk værdig.


Jørgen Skeel ejede Ulstrup fra 1614-1631.


Eleonora Agnes Raben bosatte sig på Ulstrup, efter hun hjemvendte fra Rusland, hvor hendes mand havde været gesandt til sin død i 1771. Hun oprettede Ulstrup som stamhus i 1794.

Intro

Gudenåen snor sig gennem det midtjyske landskab, og på sin vej mellem Silkeborg og Randers kommer den forbi herregården Ulstrup, som ligger med frodige skovområder i ryggen. Herregårdens imponerende bygninger blev opført af rigsmarsk Jørgen Skeel, som byggede på stedet i begyndelsen af 1600-tallet.

''Historien om Ulstrup'' De første personer vi kan knytte til Ulstrups historie, kommer af slægten Brandsen. Kilderne til stedets middelalderlige historie er sparsomme, men vi ved at gården i landsbyen Ulstrup var i kronens eje fra 1406 til 1579. I 1579 blev landsbyens gårde overdraget til rigsråd Christen Skeel, som fortsatte med at samle en stor mængde gods i området. Herefter oprettede han Ulstrup som hovedgård. Efter Christen Skeel gik herregården i 1614 til sønnen, Jørgen Skeel, som var lensmand til Kalø og senere blev udnævnt til rigsmarsk. Han iværksatte et storstilet byggeprojekt på Ulstrup, og det var i udpræget grad ham, der gav Ulstrup sin nuværende udformning. Ulstrup fortsatte indenfor Skeel-slægtens eje, og i 1794 oprettede Eleonora Agnes Scheel (født Raben) herregården til et stamhus, hvorved det skulle gå udelt i arv indenfor slægten. Stamhuset fik dog en kort levetid, for Eleonora Agnes ophævede det allerede i 1798. Efter hendes død i 1808 gik Ulstrup til sønnen Jørgen Scheel, som fik tilnavnet ”Den vilde greve”. Han pantsatte med det samme herregården, og efter hans totale fallit blev Ulstrup solgt til den senere franske statsminister Louis Antoine Fauvelet de Bourienne i 1818. Gennem 1800-tallet skiftede Ulstrup ejere, indtil den i 1934 blev købt af familien Toft, som fra 1961-1980 drev zoo og delfinarium i parken. Ulstrup blev i 1980 erhvervet af Lily og Carl W. Friis, som påbegyndte en tiltrængt renovering af herregårdens bygninger. I 1990 overlod de herregården til Ulstrup Slot Fonden, hvis formål er at bevare bygningerne og stille dem til rådighed for kulturelle arrangementer. ''Markante ejere'' 1406-1579: Kronen 1579-1614: Christen Skeel 1614-1631: Jørgen Skeel 1771-1808: Eleonora Agnes Raben, gift Scheel 1934-1980: Familien Toft 1990- : Ulstrup Slot Fonden Læs mere om Ulstrup på [http://danskeherregaarde.dk/nutid/ulstrup-midtjylland danskeherregaarde.dk]

''Hovedbygning'' Nordfløjen er den ældste del af Ulstrups trefløjede hovedbygning, som står i røde munkesten med sadelhængt tegltag. Den blev opført af Christen Skeel omkring 1590, hvilket jerninitialerne CS MB IS vidner om (Christen Skeel, Margrethe Brahe og Jørgen Skeel). Da Jørgen Skeel overtog herregården påbegyndte han i 1615 et storstillet byggeprojekt i ”chateau”-stil med fire fløje på samme måde som herregården Rosenholm. Den vestre fløj blev imidlertid nedrevet i midten af 1700-tallet. Den store sydfløj står i to etager, mens østfløjen står i én etage med klokketårn og en udsøgt sandstensportal omkring indkørselsporten. I perioden 1765-1767 foretog Christen Scheel omfattende moderniseringer af sydfløjens indre. ''Omgivelser'' Ulstrup er opført på et stort voldsted, hvoraf de vestlige grave fortsat er vandfyldte. Mod vest findes også herregårdens tre store avlsbygninger, som Christen Skeel ”Den rige” lod opføre i 1668. På samme måde som hovedbygningen er de opført i røde munkesten med tegltag. Herregårdsanlægget omkranses af en stor park med gamle træer og alleer. I parken mod vest findes en mindeobelisk over Eleonora Agnes Scheel. ''Bygninger og gods'' Ca. 1590: Nordfløjen opført 1615: Firfløjet anlæg opført Midt 1700-tallet: Vestfløj nedrevet 1794-1798: Stamhuset Ulstrup 1961-1980: Zoo og delfinarium i parken

''Fakta'' Adresse: Ulstrup Skovvej 20, 8860 Ulstrup Kommune: Favrskov Tidligere: Viborg Amt, Middelsom Herred, Vinge Sogn Ejer: Ulstrup Slot Fonden (2017) Funktion: Agerbrug, skovdrift, jagtudlejning og kulturelle arrangementer (2017) Størrelse: Ager 70 ha, skov 600 ha, park/have 24 ha (2017) Offentlig adgang: Ved særlige arrangementer Fredning: Bygningerne er fredet (2017)

''English'' The river Gudenåen winds through the heart of Jutlands landscape and on its path between Silkeborg and Randers it passes the manor Ulstrup, which is located with lush forests in the back. The manor's impressive buildings were built by marshal Jørgen Skeel in the beginning of the 17th century. The original four-wing floor plan was modified in the middle of the 18th century, which also saw comprehensive changes to the interior. The manor stayed in the Skeel family for centuries until it was finally sold off in 1818 due to a spectacular bankruptcy.

''Publiceret''