Ulse Sø


Ulse sø set fra Bregentved park


Ulse Sø


Koldinghus Allé 3 midt i billedet bag Ulse Sø. I baggrunden ses Koldinghus Allé. Foto: John E. Carreby

Intro

Ulse Sø ligger i Faxe Kommune og hører under Bregentved Gods. Den er en af søerne i søgruppen sydøst for Haslev.

Ulse Sø er næsten oval, ca. 51 hektar stor og 20,5 meter på det dybeste sted. Søen er en dødisklump.
Den ligger i et meget bakket landskab. Langs bredden er der næsten overalt rørsump.

Fra gammel tid har fiskeriet haft stor betydning. Fiskebestanden består af ål, gedde, skalle, brasen, suder og aborre. I dag er fiskeriet næsten ophørt. I søen fandtes tidligere en meget stor bestand af krebs, men den uddøde omkring 1930.