Ullerslev Kirke


Indenfor i Ullerslev Kirke.


Ullerslev Kirke.

Intro

Kirken ligger omtrent midt i byen umiddelbart syd for landevejen mellem Nyborg og Odense. Endnu i dag udgør den et markant indslag i bybilledet let hævet over de nære omgivelser på en lille højning og synlig på stor afstand – ikke mindst fra vest og nord.

Kirkens ældste dele er koret – hvortil knytter sig en halvcirkulær apsis i øst – og skibet. De er, som det gælder hovedparten af vore kirker, opført i middelalderens tidlige del, dvs. tiden omkring 1200. Byggematerialet er granit, hvis forarbejdning er meget karakteristisk for Fyn. I de jyske granitkirker blev stenene huggede til regelmæssige, firkantede blokke – kvadre – mens man på Sjælland benyttede kampestenene, som de var, eller blot kløvede en enkelt gang – dog næppe af dovenskab, som det ofte er hævdet. Ullerslev kirke er opført i en blanding af disse to teknikker, idet soklen og hjørnerne er opbygget af omhyggeligt udformede kvadre, hvorimod resten af murværket er udført af rå og kløvet kamp.

I den sene middelalder tilføjedes et tårn i vest og et våbenhus i syd. Mest interesse knytter sig imidlertid til kirkens messeklokkespir, der rejser sig som en ottekantet, muret pille over skibets østgavl, og som foroven afsluttes af et slankt, blyklædt spir. På hjørnerne prydes pillen af indfældede, runde søjlestave; dette motiv kendes også fra arkadepillerne i Vor Frue Kirke i Nyborg. I klokkerspiret hang, som det fremgår af betegnelsen, kirkens messeklokke. Denne var en lille klokke, hvormed der ringedes, når præsten hævede den indviede oblat op under nadveren. Tilsvarende spir er stort set ukendte fra det øvrige Danmark, men kendes fra hen mod en halv snes fynske kirker; på Østfyn bl.a. i Nyborg, Kerteminde og Mesinge.

Kirkens ydre fremtræder i dag hvidkalket, således som det formentlig har været tilfældet siden dens opførelse, dog lades granitten synlig i soklen og korets hjørner. Taget dækkes af bly og kor og apsis, mens de øvrige bygningsdele er tegldækkede.


I kirkens indre afløstes det flade træloft i midten af 1480erne af murede hvælv. De blev allerede ved opførelsen udsmykket med kalkmalerier af et malerværksted, der hyppigst omtales som "Træskomaleren". Ofte er værkstedets arbejder "signerede" med en tegning af en træsko; denne mangler i Ullerslev, men til gengæld kan to navne – Christian Petersen og Peter Lauritsen – der er skrevet i skibets østligste hvælv, dække over et par af værkstedets medarbejdere.

Kun et af kirkens inventarstykker, døbefonten, er fra middelalderen og formentlig samtidig med kirkens opførelse. Til gengæld er kirken rig på inventar fra den tidlige renæssance. Den arkadeprydede alterbordsforside og den nu noget omdannede altertavle er udført i 1584. Tavlens maleri i hovedfeltet, Kristus i Gethsemane, er en kopi efter et maleri af Eckersberg, dog så sent som 1936. Samtidig eller muligvis endog lidt ældre er kirkens prædikestol, der er nærmest "gotisk" i sin form og udsmykning. På hjørnerne af den ottekantede stol er snoede søjler og herimellem to rækker felter med foldeværk.

I kirken er bevaret en gammel dørfløj – nu ophængt indenfor den tilmurede norddør, men muligvis oprindeligt anbragt i kirkens indgangsdør i syd. Den glatte dør af lodrette planker prydes blot af en indskrift, der bl.a. indeholder årstallet 1586 og forbogstaverne for den daværende sognepræst Anders Bertelsen.