Ulfsund


Ulfsunds hovedbygning er opført i 2014, men herregården langt ældre. Fra 1682 til 1754 var Ulfsund og Bækmark forenet under samme ejer. En af ejerne var den velhavende købmand Christen Linde, der ejede adskillige herregårde.

Intro

Ulfsund er en vestjysk herregård, der kendes fra slutningen af 1400-tallet. Fra 1682 til 1754 var Ulfsund forenet med herregården Bækmark. I 1700-tallet var begge herregårde ejet af den velhavende købmand fra Holstebro Christen Linde, der i en senere tid fik tilnavnet ’Vesterlandets konge’.

''Historien om Ulfsund'' Ulfsund blev nævnt første gang i 1482, da Erik Paalsen var ejer, og i 1500-tallet var gården længe ejet af slægten Grøn. I 1624 købte Claus v. Andersen Ulfsund, og efter hans død i 1632 overtog hans børn gården i fællesskab. I 1652 købte sønnen, Hans Jørgen v. Andersen, sine søstres andel i herregården, men han døde allerede året efter. Ulfsunds nye ejer blev i stedet svogeren Morten Bertelsen, der var gift med Catrine v. Andersen. I 1682 købte han herregården Bækmark, hvorefter den og Ulfsund var forenet under samme ejer de næste 70 år. I 1704 blev de to herregårde købt af den velhavende købmand fra Holstebro Christen Linde. Foruden at være købmand forpagtede han også flere herregårde og lånte penge til trængte godsejere. Når de ikke kunne betale ham tilbage, overtog han gårdene. Ved Christen Lindes død havde han formentlig mere jord, end hvad det krævedes for at oprette et grevskab. Hans barnebarn, der også hed Christen Linde, arvede både Ulfsund og Bækmark. I 1754 solgte han Bækmark og i 1761 også Ulfsund. Ulfsunds nye ejer blev Peder Harpøth, og hans enke overdrog godset til sønnen Christen Harpøth. Under hans lange ejerskab forblev godset samlet, og fæstegårdene blev ikke frasolgt som andre steder Vestjylland. Det skete først efter hans død i 1829. I 1800-tallet havde Ulfsund mange skiftende ejere, indtil mejeribestyrer A. Andersen købte gården i 1906. Han beholdt gården indtil 1948, hvor han solgte den til E. Pedersen. ''Markante ejere'' 1653-1693: Morten Bertelsen 1704-1706: Christen Linde 1753-1761: Christen Linde 1782-1829: Christen Harpøth Læs mere om Ulfsund på [http://danskeherregaarde.dk/nutid/ulfsund danskeherregaarde.dk]

''Hovedbygning'' I 2014 blev en ny trefløjet hovedbygning i mørkerøde mursten opført. Den tidligere hovedbygning var blevet opført efter en brand i 1890. Den havde tre fløje i røde mursten i én etage med en fremspringende gavlkvist på hovedfløjen. ''Omgivelser'' Ulfsunds nuværende avlsbygninger er blevet opført i løbet af 1900-tallet og ligger i symmetrisk omkring en gårdsplads syd for hovedbygningen. Sydvest for Ulfsund ligger Nees Kirke, hvis prædikestol 1715 blev skænket af Christen Lindes søn, Christen de Linde. Sammen med sin hustru, Marie Poulsen, skænkede han også kirkens lysekrone, og i kirken er der ophængt en indskrift over Christen de Linde, der døde i 1753. ''Bygninger og gods'' 1890: Hovedbygning opført 2014: Nuværende hovedbygning opført

''Fakta'' Adresse: Ulfsundvej 25, 7660 Bækmarksbro Kommune: Lemvig Tidligere: Ringkøbing amt, Skodborg herred, Nees sogn Ejer: Helge Maagaard (2016) Funktion: Landbrug (2016) Størrelse: Ager 170ha, eng 44ha, skov 3ha (2016) Offentlig adgang: Ingen offentlig adgang Fredning: Ikke fredet (2016)

''English'' Ulfsund is located in western Jutland. The first known owner was Erik Paalsen who owned the manor in 1482. In 1682 owner Morten Bertelsen bought Bækmark and the two manors were then united until 1754. The wealthy merchant, Christen Linde, bought Ulfsund and Bækmark in 1704 and the family owned the manors until the grandson sold Bækmark in 1754 and Ulfsund in 1761.

''Publiceret''

''Afpubliceret'' undefined

''Sendt til publicering'' undefined

''Publiceret''