Uldstrikkerens Kaserne


Postkort der viser Trikotagevejens Kaserne, også kaldet Uldstrikkerens Kaserne.

Intro

Uldstrikkerens Kaserne har fået sit navn efter fabrikant L. P. Petersen, der blev kaldt ”Uldstrikkeren”. I 1912 opførte han den private kaserne til fodfolk på Roarsvej 3. Kasernen blev nedlagt i begyndelsen af 1920erne. I dag er her privat beboelse.


I 1913 flyttede en 8årig dreng til Næstved. Han boede på Uldstrikkerens Kaserne, hvor faderen var marketender.

Drengen oplevede, hvordan der blev holdt bal i den store spisesal for soldaterne. Egentlig skulle soldaterne være i seng klokken 22, hvilket satte visse begrænsninger for at deltage i ballet. Derfor lagde soldaterne sig i deres senge med tøjet på. Når den vagthavende så havde konstateret, at soldaterne var i deres senge klokken 22, ja så stod soldaterne op igen og deltog atter i ballet.Kasernen på Roarsvej 3 havde ud over ”Uldstrikkerens Kaserne” flere navne. Kasernen blev også kaldt Petersens Kaserne efter manden, der opførte den. Et andet navn var Trikotagevejens Kaserne. Navnet henviser til, at vejen kasernen ligger på hed Trikotagevej, indtil den skiftede navn til Roarsvej.