Uldrupgård, Uldrup Bakker


Uldrupgård. Genrejsning

Intro

Uldrupgården er et schæferi - et bygningsanlæg opført til et større fårehold. Ordet kender man også fra schæferhund, der egentlig er en fårehund. Den firfløjede gård med fritliggende bygninger er af en holstensk type, som er ualmindelig i Danmark...

Uldrupgården er et schæferi - et bygningsanlæg opført til et større fårehold. Ordet kender man også fra schæferhund, der egentlig er en fårehund. Den firfløjede gård med fritliggende bygninger er af en holstensk type, som er ualmindelig i Danmark. Den er opført i begyndelsen af 1800-tallet af grev Henrik Reventlow, der var ejer 1802-38. Reventlow ejede også den nærliggende herregård, Åkær. Han var yngste søn af Ditlev Reventlow, kendt som Christian den Syvendes opdrager. Faderens hovedbesiddelse var herregården Altenhof ved Eckernförde, og det var byggeskikken fra hertugdømmerne, sønnen overførte til Danmark. ''Bygget til får'' Af Uldrupgårds fire fløje er især vest- og østfløj usædvanlige. Vestfløjen er således indrettet med beboelse i den ene ende, og stald og lade i den anden. Østfløjen er en såkaldt stublade med lave mure i kampesten og et kolossalt stråtag, der rejser sig over et stort rum af betagende skønhed. Nord- og sydfløjen er ligesom stuehuset hvidkalkede bindingsværksbygninger med stråtage. Gården blev drevet med fårehold helt frem til 1930erne. Den ligger ensomt i et typisk herregårdslandskab med store marker, kranset af de skovbevoksede Uldrup bakker. Den blev restaureret 1998-99 af arkitekt Erik Einar Holm og danner i dag rammen om en naturskole med udgangspunkt i en friskole i Horsens. År 2000 blev restaureringen præmieret af Europa Nostra.