Ulbølle


Ulbølle Smedie i Den Fynske Landsby


Ulbølle Mølle. Billedet tilhører Erling Lykke

Intro

Ulbølle er nævnt første gang i 1404. Forleddet er ul og betyder sandsynligvis ulv. Efterleddet ’-bølle’ kan her tænkes at have betydning opholdssted for dyr (ulvs opholdssted).