Uffe

Intro

Anne Marie Carl-Nielsen Uffe, 1932 Statue, bronze

Ligesom flere af tidens kunstnere var Anne Marie Carl-Nielsen grebet af nationale strømninger, og den heroisk udseende Uffe bygger da også på det nordiske sagn om Uffe hin Spage, der forvandler sig fra at være en doven, dansk kongesøn til en sejrrig tvekæmper. Med sværdet Skræp kløver han sine modstandere og redder landet fra at falde i sakserkongens hænder.
Skulpturen afspejler også Anne Marie Carl-Nielsens påvirkning af tidens vitalistiske strømninger, som fandt sine livskraftige symboler i unge, veltrænede kroppe. Ofte besøgte hun idrætsanlæg, hvor hun af små klumper voks eller ler modellerede hurtige skitser af kroppe og bevægelser.

Se en kort film om Uffe her:
Film om Uffe


Anne Marie Carl-Nielsen (1863-1945, f. Brodersen) er en af vores mest banebrydende, kvindelige kunstnere – og en ildsjæl, der hverken lod sig bremse af ægteskabet med komponisten Carl Nielsen eller rollen kvinde og mor. Hun var den første kvinde, der udstillede på Den Frie Udstilling i København, og hun var med til at oprette Kvindelige Kunstneres Samfund. Anne Marie Carl-Nielsen var naturalist, og hendes mange skitser røber en utrolig iagttagelsesevne. Eftermælet er et imponerende livsværk, der bl.a. tæller en rytterstatue af Christian IX og tre bronzeporte til Ribe Domkirke.