Udstykningsgården


" Udstykningsgården "


"Udstykningsgården"


" Udstykningsgården "


" Udstykningsgården "


Udstykningsgården

Intro

Sdr. Randsigvej 51. Gården kaldes "Udstykningsgården" idet det var herfra hedeopdyrkningen og udstykningningen i Orten-området skulle foregå

Den reviderede Statshusmandslov af 1919 medførte, at der blev oprettet en række statshusmandsbrug på nyopdyrket hede. Ribe Amts udstykningsforening opkøbte store hedearealer i Bahl og Orten.

Gården blev bygget i 1919, derfra skulle opdyrkningen af de 1100 tdr. land hede som Ribe Amts Udstykningsforening havde erhvervet, foregå. Det var meningen, at der skulle oprettes husmandsbrug på 25 tdr. land.

Udstykningsforeningen kom i økonomiske vanskeligheder, så der måtte sælges ud af heden. Rigsdagsbud Hans Chr. Sønderby købte i første omgang 300 tdr. land, senere noget mere og oprettede gården "Sdr. Randsig" (se Sdr. Randsigvej 77).

100 tdr. land hede blev solgt til Jakob Haltrup, der var hjemme fra USA. Han fik dog aldrig heden dyrket op, idet han tog tilbage til USA. og overlod heden til familien. Den solgte heden i 1930 til Hans Christensen, der nu var ejer af Udstykningsgården. Han brugte arealet til afgræsning.
1963 blev arealet solgt til entreprenør K. L. Kristensen, der byggede en sommerbolig på stedet.

Peder Poulsen, Vittarp kom til at forestå resten af opdyrkningen af Orten, Bahl og Vittarp heder. En del af området fik navnet Randsig. Området er på Bækhusevej , Bahlvej, Sdr. Randsigvej og Randsigvej. (se mindesten på hjørnet af Nymindegabvej/Vittarpvej).

"Udstykningsgården" er nu nedlagt som landbrug

Kilde: "Varde Landsogn,Tinghøj og Søndermarken"