Udstrup


Udstrups hovedbygning fra 1784 var tidligere rødkalket, men står nu med sine uensartede mursten som et typisk eksempel på den vestjyske herregårdsstil. I det lave og flade landskab syd for Nissum Fjord hæver Udstrup sig kun fem-seks meter over havet.

Intro

Udstrup er en typisk vestjysk herregård syd for Nissum Fjord, der indtil slutningen af 1500-tallet var ejet af adelsslægten Juel. Mellem 1669 og 1776 hørte Udstrup under baroniet Rysensteen. I 1819 købte Niels Schack Jensen gården, som forblev i familiens eje indtil 1932.

''Historien om Udstrup'' Selvom gården Udstrup kendes tilbage til 1424, var den første kendte ejer Jens Spend, der ejede gården i 1473. Barnebarnet Ellen blev gift med Palle Juel, der overtog Udstrup. Han var sandsynligvis forstander for Gudum Kloster og værge over dens jord. Sønnen Mogens Juel var lensmand over Ulfborg og Hind herreder, og i 1536 deltog han i den rigsdag, der gennemførte reformationen. Udstrup blev i familiens eje indtil slutningen af 1500-tallet. I 1669 blev Udstrup købt af Henrik Ruse til Bøvling Slot, som tre år senere blev til baroniet Rysensteen. Udstrup hørte derefter under baroniet indtil 1776, hvor forpagteren Jens Tang købte gården. Han bortsolgte fæstegårdene og fæstebønderne blev selvejere. En del af herregårdens egne marker, hovedgårdsjorden, blev senere udstykket. I 1819 købte Niels Schack Jensen gården, hvorefter familien ejede Udstrup i mere end 100 år. Sønnen, Hans Windfeldt, øgede gårdens kornavl og byggede en mølle. Hans søn, Knud Markus Jensen, overtog Udstrup i 1880 og anlagde i 1888 et herregårdsmejeri. Det blev lagt sammen med sognets nye andelsmejeri i 1903. I 1932 endte Udstrup på tvangsauktion, og Niels Schack Jensens familie, der havde ejet gården i fire generationer, måtte nu give afkald Udstrup. ''Markante ejere'' 1473: Jens Spend Omkring 1500: Palle Juel 1669-1776: Under Rysensteen 1776-1789: Jens Tang 1819-1842: Niels Schack Jensen Læs mere om Udstrup på [http://danskeherregaarde.dk/nutid/udstrup danskeherregaarde.dk]

''Fakta'' Adresse: Udstrupvej 3, 6990 Ulfborg Kommune: Holstebro Tidligere: Ringkøbing amt, Ulfborg herred, Sønder-Nissum sogn Ejer: Henry Halkjær Toft (2016) Funktion: Landbrug (2016) Størrelse: Ager 317ha, skov 7ha, andet 35ha(2016) Offentlig adgang: Ingen offentlig adgang Fredning: Hovedbygning er fredet (2016)

''English'' Udstrup was until the end of the 16th century owned by the noble family Juel. From 1669 the manor was part of the large estate Rysensteen (a barony from 1672) until it was sold off in 1776 and bought by the former manager of Udstrup. In 1819 Niels Schack Jensen bought Udstrup, and his descendants owned the manor until 1932. In that period the owners built a flour mill and a dairy. The main building is a comparatively small three-winged building in red bricks, typical of west Jutland manors in the 18th century.

''Sendt til publicering'' undefined

''Sendt til publicering'' undefined

''Sendt til publicering'' Med beskåret billede

''Publiceret''

''Sendt til publicering'' Nu inkl. hovedbygning

''Afpubliceret'' undefined

''Sendt til publicering'' undefined

''Publiceret''

''Afpubliceret'' undefined

''Sendt til publicering'' undefined

''Publiceret''

''Hovedbygning'' Hovedbygningen blev opført i 1784 af Jens Tang, og er et typisk eksempel på herregårdsbyggerier i Vestjylland fra denne tid. Bygningen er et trefløjet rødstensanlæg, som er rejst på en lav sokkel. Hovedfløjens midterparti er vendt mod gården og har en frontispice i to etager med segmentfronton og en portal omkring hoveddøren. Siddefløjene er muligvis yngre end hovedfløjen og fik i 1800-tallet påført gavle med kamtakker, og der er blevet tilbygget en tværfløj. ''Omgivelser'' Udstrup er omgivet af enge og ligger syd for Nissum Fjord. Det kan før i tiden have fungeret som forsvarsværker for gården og kan være årsagen til, at der ikke er fundet volde eller grave ved Udstrup. Avlsbygningerne blev sandsynligvis opført kort tid efter hovedbygningens opførelse i 1784. I 1905 blev de ombygget. ''Bygninger og gods'' 1784: Hovedbygning opført 1905: Avlsbygninger ombygget