Udskiftningen i Sigerslev


Indvielsen i 1955


Indvielsen af stenen

Intro

Mindestenen er placeret ved bystævnet i Sigerslev.

Jacob Scavenius overtog Gjorslev Gods i 1793 efter Christian Lindencrone.Han fortsatte de forbedringer for bønderne, som Lindencrone var begyndt på. Han indledte en udskiftning af bøndernes gårde. Det betød at produktions-fællesskab i landsbyen blev opgivet, og i stedet blev der oprettet selvstændige gårde med egen jord. Mindestenen er rejst af gårdmændene i Sigerslev og Gjorslev Gods i fællesskab og blev indviet i 1955 af Edvard Tesdorph.

Stevns Lokalhistoriskearkiv. Stevns før og nu bind 11, 2009

''Publiceret''