Udskibningen fra Hviding Nakke


Udskibningen af varer til og fra Ribe fandt sted fra Hviding Nakke. Foto: Charlotte Lindhardt, 2005. Esbjerg Kommune


Kvæget blev ført ud på vaden og derfra hejst op i skibene. Foto: Charlotte Lindhardt, 2005. Esbjerg Kommune

Intro

Hviding Nakke var igennem århundreder et af de vigtigste udskibningssteder langs Vadehavskysten. Varer til og fra Ribe blev fragtet hertil. En af de vigtigste handelsvarer var okser. De blev ført ud over vaden til skibene.

Hviding Nakkes betydning

Langs marsken ligger en lang række landsbyer, bl.a. Hviding, Vester Vedsted, Vilslev og Darum, der har nydt godt af marskens rige næring til dyrenes græsning og geestens mulighed for landbrug. I alle landsbyerne er der fundet bopladser, som viser, at disse små lokalsamfund var forholdsvis rige. Ved Hviding er der fundet flere mønter fra 1200-1500-tallet, tabt af travle handelsfolk.

Hviding Nakke ligger kun få kilometer fra Ribe, som er Danmarks ældste by og Sydvestjyllands vigtigste handelsby i vikingetiden og middelalderen. Som regel blev varer fragtet til Ribe enten til fods, i vogne eller i skibe op ad Ribe Å, men åen var ikke dyb og bred nok til større skibe. Derfor var det nødvendigt med et udskibningssted, hvor man kunne hente og bringe større transporter, og her var Hviding Nakke ideel. Vadehavet er lavbundet med høje sandbanker, som man kan færdes på ved lavvande, og dybe sejlrender, som tillader skibene at sejle tæt på land.

Hviding havde tidligere stor betydning for områdets handel og søfart. Tæt ved Hviding Kirke har arkæologerne fundet en landsby fra jernalderen og en storgård fra vikingetiden. Hviding Kirke fra 1200-tallet er bygget af en særlig vulkansk stenart, tufsten, som blev fragtet til kysten langs Vadehavet fra egnene omkring Rhinen i Tyskland og Holland.

Udskibning af okser

En vigtig handelsvare i Danmark fra 1400-tallet til midt i 1800-tallet var okser. Indtil midten af 1800-tallet, da jernbanerne efterhånden overtog transporten, blev okserne drevet af studedrivere fra nord og til markederne i syd. Nogle af disse okser blev solgt på markedet i Ribe og enten fragtet til fods mod Tyskland eller udskibet fra Hviding.

Når okserne var gået ud på sandbanken på Hviding Nakke, blev de én efter én hejst op i skibet ved hjælp af en primitiv kran og et stykke klæde, der blev bundet om maven på okserne. Herefter blev de sejlet til Nordtyskland og Holland, hvor de blev solgt videre. Den 14. april 1602 afsejlede 25 okseskibe fra Hviding Nakke.

I 1545 stod 30-35 oksehandlere i Ribe for salget af 9.100 okser ud af 29.975 okser på landsplan. Det svarer til, at disse oksehandlere stod for 30 % af den samlede danske okseeksport.

Oksehandelen toppede 1550-1650, derefter gik det langsomt nedad. Fra Hviding Nakke foregik den største udskibning af varer og kvæg fra vikingetiden til 1600-tallet.