Udsigtspunkt


Udsigtspunkt med formidlingsstation og kikkert

Intro

Bølling Sø blev genskabt i 2005 efter at have været drænet og næsten tørlagt i over 100 år. I dag er det igen en stor flot sø, som tiltrækker mange dyr og fugle, som både levede her for flere tusinde år siden og i dag.

''Istid og ældre stenalder'' Søen blev dannet for ca. 15.000 år siden, altså lige efter den sidste istid. Da isen trak sig tilbage brækkede kæmpe store stykker dødis af gletsjeren. Dødisen var dækket af grus og sand og holdt derfor længere på kulden. Da den langsomt smeltede blev søen skabt, men den var ikke helt så stor, som den er i dag. Tilbage i den ældste stenalder, for omkring 12.000 år siden, var der åben tundra omkring søen. Store flokke af rensdyr trak hertil for at finde føde, og efter dem fulgte stenalderjægerne. I den nordvestlige del af søen er der fundet flintredskaber, som rensdyrjægerne har efterladt. Nogle tusinde år senere – for omkring 9000 år siden – var søen omgivet af urskov bestående af birk, fyr og hassel. Området var et godt sted at slå sig ned for stenalderens jæger-samlere – de kunne fange fisk og fugle ved søen, samle nødder, svampe, bær osv. i lysningerne, og jage store dyr som kronhjorte, vildsvin og urokser i skoven. Der er derfor fundet spor efter mange stenalderbopladser rundt om søen – endda heroppe på bakken. ''Søen gror til'' Efterhånden som søen groede mere og mere til og blev til mose, begyndte man at udnytte området på en ny måde. I den nordvestlige del af søbassinet blev der i yngre stenalder ofret fine flintøkser og lerkar, og i bronzealderen, blev der blev der anlagt en 400 m lang trædestensrække i det sumpede terræn. I jernalderen var området næsten helt dækket af højmose – der var kun en mindre sø tilbage i midten af dalen. På denne tid blev der gravet tørv, og i Bjældskovdal blev der ofret flere mennesker.

''Publiceret''