Udsigten
Intro

Da bydelen Kildebjerg Ry og golfbanen blev etableret, opkøbte den tidligere Ry Kommune at par landbrugsejendomme, som havde hver sin skovparcel i Siim Skov.

Kommunen gav skov-stykkerne videre til Naturstyrelsen, som købte noget mere af skoven og summa summarum: I dag ejer staten cirka 45 hektar i Siim Skov lige nord for Kildebjerg Ry. Fra Siim Skov er der fantastisk flotte udsigter over Knudsø og Knudå-dalen mod nord og nordvest. Knudsø og Knudå-dalen ligger i det, som geologerne kalder en tektonisk sprækkedal. Sprækkedalene er mægtige øst-vest-gående revner, der er opstået for millioner af år siden ved forskydninger og jordskælv dybt i undergrunden. Siden har skiftende istider modelleret landskabets overflade, og sprækkedalene er delvist blevet fyldt med grus og sand, som fra højlandet er skyllet ned i dalene af smeltevand og nedbør. I sprækkedalenes høje sider kan man se fremskudte, isolerede bakkepartier, som i Søhøjlandet kaldes koller. Der er tale om rester af højlandet, der på flere sider er omgivet af dybe erosionskløfter. Det giver et meget varieret og markant terræn med stejle og næsten ufremkommelige skrænter. Udsigtspunkterne i Siim Skov og på Himmelbjerget er koller, der også geologisk betegnes som "falske bakker". Skovens udsigtspunkter vil skifte med bevoksningens alder. Naturstyrelsen vil fælde nogle af træerne, så nye udsigter opstår. Men styrelsen planter også nyt, og så forsvinder nogen af udsigterne i takt med, at de nye træer vokser op. Siim Skov har været fredskov siden 1805. Det betyder kort fortalt, at skoven skal blive ved med at være skov altid. Naturstyrelsen har ansvaret for at sikre en sund og stabil skov med variation i træernes arter og alder.