Udgravnng ved Odense Adelige Jomfrukloster


Graveske_og_rapport_01

Intro

Ved forundersøgelse forud foretableringen af en parkeringsplads ved Odense Adelige Jomfrukloster blev der registreret kulturlag og gruber fra middelalder og efterreformatorisk tid. Arkæologisk Rapport nr. 381, 2012 Af Arkæolog Maria E. Rasmussen