Udgravning ved Wostoft (HAM4390)


Graveske_og_rapport_01

Intro

Arkæologisk undersøgelse forud for byggemodning. Udgravningen afdækkede bopladsaktivitet fra enkelgravskultur (ca. 2800 f.Kr.) og sen førromersk jernalder (ca. 500 f.Kr.), samt en boplads fra yngre germansk jernalder/vikingetid. Undersøgelsesår 2005.

Er du interesseret i at vide mere om denne lokalitet, findes der en mere udførlig udgravningsberetning på Museum Sønderjylland - Arkæologi Haderslev, Dalgade 7, 6100 Haderslev.