Udgravning ved Wedellsborg slot


Graveske & rapport

Intro

Arkæologerne ved Odense Bys Museer har foretaget undersøgelser på pladsen syd for hovedbygningerne til Wedellsborg Slot.

I hullet dannet ved opgravning til ny swimmingpool blev rester af et hidtil ukendt voldgravsforløb parallelt med hovedbygningen i retning øst-vest, en mulig vold, samt en række gruber, afdækket. Voldgraven viste sig at eksistere i flere faser. Slottet har middelalderlige rødder påvist gennem skriftlige kilder under navnet Iversnæs og bygningarkæologisk i de stående bygninger. Først nu har arkæologiske undersøgelser uden for bygningerne dokumenteret middelalderlige anlæg.