Udgravning ved Vonsild skole (MKH1771)


Graveske_og_rapport_01

Intro

Arkæologisk undersøgelse forud for udvidelse af Vonsild skole. Udgravningen afdækkede dele af et sadeltagshegn fra yngre jernalder (150-530 e.Kr.) samt enkelte stolpehuller. Sadeltagshegnet indikerer en endnu ikke erkendt gårdsenhed. Undersøgelsesår 2012.

Er du interesseret i at vide mere om denne lokalitet, findes der en mere udførlig udgravningsberetning på Museum Sønderjylland - Arkæologi Haderslev, Dalgade 7, 6100 Haderslev.